Evropský den obětí trestných činů

22. February 2022, 08:55 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Probační a mediační služba společně s Policií České republiky uctí v úterý letošního 22. února oběti trestných činů. 


Probační a mediační služba se stejně jako v předchozích letech připojí k Evropskému dni obětí trestných činů, kdy společně s Policií České republiky vyjádří svou úctu k obětem minutou ticha v úterý 22. února 2022 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozorní také majáky policejních vozů, které se na jednu minutu rozblikají  před služebnami po celé republice. Tato aktivita bude symbolicky vyjadřovat poselství, že světlo přináší naději. Ve chvíli , kdy oběť vidí, že se blíží blikající policejní majáky, ví, že přichází pomoc. 


Evropský den obětí trestných činů je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Jeho cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Stejný úkol si klade také Probační a mediační služba, která dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací a pomáhá v boji proti předsudkům. Požádat o pomoc či odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice.PMS 2.jpg


Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status "zvlášť zranitelné oběti", mezi které patří například i děti, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví. Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem. Proto jsme již v minulosti zřídili samostatnou kapitolu našich webových stránek určenou zejména pro osoby, které se jakýmkoliv způsobem setkaly s trestnou činností.  


Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo. Pro komunikaci s oběťmi jsou v rámci Policie České republiky školeni specialisté i krizoví interventi z řad policistů či přímo psychologů. Krizoví interventi jsou připraveni pomáhat obětem, ale i pozůstalým přímo na místě mimořádných událostí, v místě bydliště apod.


Další informace k tomuto tématu naleznete na tomto odkazu nebo ve videospotu zde