Pokus o agility na dětském hřišti

18. February 2022, 14:22 Novinky

11. února po 13 hodině zaznamenala dozorčí služba prostřednictvím MKDS  tři osoby na sídl. V Zátiší, kdy se v jejich blízkosti pohybovali volně dva psi. Ze záznamu bylo patrné, že psi patří k těmto osobám. Jeden z mužů po nějaké chvíli vešel na přilehlé dětské hřiště, kam jej následovali oba psi. Ti se pak dále pohybovali na průlezce určené pro děti. Žádná z osob u sebe neměla doklady k prokázaní totožnosti, proto byla na místo přivolána hlídka OO PČR. Po ztotožnění byly osoby poučeny, že se dopustily přestupků tím, že nechaly své psy volně pobíhat na místech, na kterých to není OZV povoleno. Osoby pak byly za porušení OZV řešeny příkazovou pokutou. Za porušení OZV mohou strážníci uložit příkazovou pokutu na místě až do výše 10000 Kč. V případě, že přestupce nesouhlasí s řešením na místě, jsou přestupky předávány správnímu orgánu, který může stanovit sankci až do výše 100000 Kč. Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Za rok podvedla více než 200 osob [28. November, 10:41]

- Hlídka hasila hořící kontejner [23. November, 12:50]

- Opět vyvolával konflikty [23. November, 12:40]

- Opět porušil zákaz řízení [23. November, 12:30]

- Lezl do kontejneru a kradl elektroodpad [23. November, 12:15]

- Chtěli stanovat, vybrali si špatné místo [17. November, 17:12]

- Falešný bankéř [13. November, 12:46]

- Back to reality [7. November, 12:48]

Back to homepage