Prodej cigaret mladistvému

24. May 2018, 17:42 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

DS MP byl při sledování kamerového systému spatřen mladý muž, který kouřil na zastávce MHD v ulici Nádražní. Po příjezdu hlídky MP na místo byl mladík, který kouřil na zastávce, hlídkou vyzván k prokázání totožnosti. Bylo zjištěno, že se jedná o mladistvého. Hlídkou MP mu bylo sděleno, že se dopustil přestupku tím, že kouřil na místě, na němž je kouření zakázáno. Strážník za tento přestupek mladistvému vyslovil pokutu, kterou dotyčný na místě uhradil. Na dotaz hlídky, kdo mu dal nebo prodal tyto cigarety, mladistvý odpověděl, že mu byly prodány v novinovém stánku vedle nádraží ČD. Následně označil obsluhu stánku, která mu cigarety prodala. Mladistvý byl poučen o postoupení celé záležitosti na OSPOD z důvodu jeho nízkého věku. Hlídka MP dále kontaktovala obsluhu výše uvedeného novinového stánku a vyzvala jí k prokázání totožnosti. Prodávající byla poučena, že byla označena jako osoba, která měla prodat mladistvému cigarety a tím se dopustit přestupku. S tímto dotyčná nesouhlasila a sdělila hlídce MP, že osobě mladší 18 let nikdy žádné cigarety neprodala. Hlídkou MP byla žena poučena o postoupení případu příslušnému správnímu orgánu. Na místě byl hlídkou MP pořízen videozáznam, který byl rovněž postoupen příslušnému správnímu orgánu jako důkazní prostředek. V případě prokázání spáchaného přestupku hrozí fyzické osobě, která prodala cigarety mladistvému pokuta až do výše 150.000,- Kč. Provozovateli stánku hrozí za prodej cigaret osobě mladší 18 let pokuta od 50.000,- do 500.000,- Kč.