Útěk psů z pozemku

1. February 2022, 10:37 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

V průběhu vánočních svátků přijímala MP oznámení o volném pohybu dvou psů středního vzrůstu, kteří se měli pohybovat bez přítomnosti majitele na Hostibejku, kdy ve dvou případech mělo těmito psy dojít k napadení osob. Na základě přijatých oznámení bylo vždy neprodleně zahájeno šetření. Strážníci se spojili s oznamovateli, kdy od některých získali fotku těchto psů. Dále vytěžovali svědky událostí, prováděli kontroly uvedené lokality, zahrad a pozemků rodinných domů. Na začátku nového roku se tak městské policii podařilo získat informace o možném bydlišti majitele těchto psů, který byl pak v místě bydliště kontaktován. K tomu, že vlastní dva psy se přiznal a hlídce je pak dobrovolně ukázal. Muž uvedl, že jeho psi byli v uvedeném období zavření v domě z důvodu nízkých venkovních teplot. Tito psi vypadali shodně, jako na fotografiích získaných od oznamovatelů. Hlídka měla možnost se přesvědčit, že pozemek není zcela řádně zabezpečený a psi se tak mohli volně pohybovat i mimo pozemek. Psi byli řádně očkování, což majitel prokázal očkovacím průkazem. Přiznal se však k tomu, že nejsou řádně označeni čipem. Tím se dopustil přestupku, že toto označení u psů nezajistil. Následně byl poučen, že je podezřelý také z přestupku, že neučinil opatření nezbytná pro zabránění úniku. Strážníci pak osobně i telefonicky kontaktovali oznamovatele, kterým ukázali fotky psů, jenž byly se souhlasem majitele pořízeny. Podle dosavadních informací vyžadovalo jedno zranění lékařské ošetření a u jedné osoby došlo k poškození oděvu.

 

Městská policie má podle zákona povinnost takovéto přestupky oznamovat příslušným orgánům. Celá věc tak byla spolu se záznamy a poskytnutými fotkami předána na příslušný odbor MěÚ a na Krajskou veterinární správu Středočeského kraje k dalšímu řešení. Muži tak za uvedené přestupky hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 100000 Kč.

 

Městská policie za rok 2021 eviduje přes 65 odchytů volně pohybujících se psů, kteří byli následně odvezeni do útulku Lesan. Tento počet nezahrnuje psi a jiná zvířata, která byla navrácena majitelům v místě odchytu nebo na služebně MP.

 

Upozorňujeme tímto, že za volně pobíhající zvíře na veřejných prostranstvích plně odpovídá majitel i se všemi důsledky. Ve městě pak platí OZV č. 2/2020, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. V neposlední řadě je potřeba také zmínit povinnost očkování zvířat proti vzteklině, která je upravena zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.


Více informací o platných OZV a NM lze zjistit na webu města. Informace pro majitelé zvířat jsou uvedeny také na: 

https://www.mestokralupy.cz/mesto/policie/mestska-policie/informace-pro-obcany-a-media/