Signál pomoci

21. January 2022, 11:24 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Gesto, které může zachránit lidský život. 


V souvislosti s násilím v rodinách je vhodné připomenout tzv. signál pomoci. Jedná se o mezinárodní gesto, které může využít ohrožená osoba - dospělý člověk, dítě nebo senior - při přímé komunikaci s okolím nebo při video hovoru. Gesto není doprovázeno žádnými slovy, člověk jím dává najevo, že potřebuje pomoc. Osoba otevře dlaň s nataženými prsty, poté ohne palec do dlaně a nataženými prsty ho schová, vznikne tedy pěst se schovaným palcem uvnitř.

ViewImage.png
 

Policista se s tímto gestem může setkat ve dvou případech. Buď bude sám svědkem jeho užití nebo se na něj obrátí někdo, kdo byl svědkem jeho užití. Druhá možnost je pravděpodobnější, ale nelze vyloučit ani snahu ohrožené osoby na své trápení upozornit přímo policistu.  


V případě, že jste se dozvěděli o užití tohoto gesta, je vhodné postupovat stejně, jako kdyby přišlo oznámení z běžně užívaných komunikačních kanálů. Postup tedy závisí na okolnostech, za kterých bylo gesto užito a množství informací, které jste od oznamovatele (svědka užití gesta) získali.

Ve světě byly zaznamenány i případy, kdy byl signál použit osobou, která byla aktuálně v pozici unesené osoby. Signál byl ukazován z jedoucího vozidla okolním posádkám. Informace o tomto incidentu tedy policie přijala přes tísňovou linku.

Lze předjímat, že toto gesto může být někým i zneužito. Nicméně na postupu se nic nemění, okolnosti použití signálu budou prověřeny stejně, jako např. případy zneužití linky tísňového volání. 


Signál pomoci v České republice propaguje mnoho slavných osobností a influencerů. A dále např. Centrum Locika, které se věnuje pomoci rodinám, v kterých se vyskytuje nějaká forma násilí. Toto centrum připravilo kampaň na propagaci signálu bezpečí směrem k dětem. Na webových stránkách dětství bez násilí (odkaz přiložen níže) jsou další informace, které vám mohou doplnit vaši představu o signálu bezpečí. Jsou zde umístěna také dvě videa, která budou šířena cestou sociálních sítí.


Odkaz na stránky: https://www.detstvibeznasili.cz/signal-pomoci


Zdroj: Policejní prezidium
Odbor komunikace a vnějších vztahů
Oddělení prevence