Elektronické dálniční známky

18. January 2022, 13:59 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce. 

Řidič, který používá zpoplatněné úseky dálnice, musí mít dálniční známku. Od roku 2021 již nekoupíte papírovou dálniční známku, ale jen elektronickou . Lze ji koupit na oficiálních internetových stránkách edalnice.cz, na vybraných obchodních místech (čerpací stanice, pobočky České pošty) a také za pomoci samoobslužných kiosků, rozmístěných po celé republice.

Ceny dálničních známek v ČR pro rok 2022:

1 rok – 1.500,- Kč (Eko cena 750,- Kč)

30 dní – 440,- Kč (Eko cena 220,- Kč)

10 dní – 310,- Kč (Eko cena 155,- Kč)

Od 1.1.2021 došlo ke změně výčtu osvobozených vozidel.

Kdo neplatí za elektronické dálniční známky

Automaticky jsou od poplatku osvobozena:

  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km), pokud vozidlo má přidělenou speciální registrační značku (začíná písmeny EL)
  • Historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla
  • Vozidla přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
  • Vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou

V Česku registrovaná vozidla vybavená speciální značkou pro elektromobily a vybrané hybridy jsou od dálničního poplatku osvobozena automaticky.

Na základě podání žádosti/oznámení mohou být od dálničního poplatku osvobozena tato vozidla:

  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km) bez speciální RZ
  • Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob
  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km), jsou-li registrována v zahraničí

Výhodou elektronické dálniční známky je možnost zvolit si libovolný počátek platnosti. Tj. když si koupíte roční e-známku 11. 1. 2022 s platností ode dne nákupu, bude vám platit do 11. 1. 2023 do 23:59:59 hodin. Nejzazší odložení začátku platnosti známky od nákupu je však 3 měsíce.

Pozor je třeba mít při nákupu mimo oficiální síť!

V provozu se už o kontrolu platnosti elektronické dálniční známky starají statické brány, které za pomocí kamer čtou registrační značky vozidel a porovnávají je s databází. Ověřovací kamerovou technologii EDAZ využívají rovněž příslušníci celní správy nebo dopravní policisté – ti mají soupravu (fixní i přenosnou) zabudovanou přímo v autech.

Pokuty za jízdu bez dálniční známky v roce 2022

Připomínáme, že za jízdu po zpoplatněných úsecích bez řádně uhrazeného poplatku hrozí pokuta až 20 000 Kč. Částka ve výši až 100 000 Kč pak čeká na odhalené nepoctivce, kteří záměrně zneužijí systému osvobození od dálničního poplatku.


Další informace o elektronické dálniční známce naleznete zde.

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Řídím, piju nealko pivo! [16. July, 14:20]

- Koupání v létě [11. July, 12:53]

- Bezpečné prázdniny [11. July, 12:51]

- Dopravně bezpečnostní akce Začátek prázdnin pokračuje [11. July, 12:48]

- Být správným rybářem není jen tak! [9. July, 09:40]

- Služební loď po zimním spánku zpět na vodě [8. July, 09:47]

- Bezpečný začátek prázdnin [8. July, 09:40]

- Volala o pomoc z balkónu [1. July, 12:00]

Back to homepage