Ukradený reproduktor

11. January 2022, 13:49 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

7. ledna po třetí hodině odpoledne na l. 156 oznámil muž, že jeho desetiletému synovi byl odcizen reproduktor v hodnotě cca 5000 Kč a syn ví, kdo ho odcizil a kde bydlí. Hlídka se pak v tomto místě s oznamovatelem a dítětem spojila. Chlapec uvedl, že si hrál na nedalekém hřišti a reproduktor měl položený ve své blízkosti. V jednu chvíli si všiml, jak se u reproduktoru pohybují dva chlapci, které zná. Hlídka se spojila s rodiči, ti však uvedli, že ani jeden z chlapců se z venku ještě nevrátil. Poté k domu přišel další chlapec, který uvedl, že oba viděl u nádraží i s reproduktorem odpovídajícího popisu. Po nějaké chvíli se dotyční chlapci vrátili ke svému bydlišti. Hlídce se pak přiznali, že reproduktor opravdu odcizili a následně jej prodali u nádraží neznámé ženě za 700 Kč. Za utržené peníze si pak nakoupili v tzv. rychlém občerstvení nějaké jídlo, které již zkonzumovali, a zbylo jim jen několik drobných. Po zjištění těchto skutečností, byl rodič jednoho z chlapců ochoten uhradit část vzniklé škody, rodič druhého chlapce však nikoliv. Z tohoto důvodu byla věc postoupena na MěÚ k dalšímu šetření a vzhledem k věku byla informována pracovnice OSPOD MěÚ. 


OSPOD - odbor sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ - Městský úřad