Silvestr pohledem strážníků

5. January 2022, 13:00 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Požár na ubytovně způsobený pyrotechnikou

Poslední prosincový den před půlnocí přijala dozorčí služba na služební mobil zprávu typu FIREPORT (informační a svolávací systém), s informací o požáru na ubytovně v Lobečku. Následně přijata žádost HZS o součinnost v místě. Dozorčí službou monitorován požár střechy na MKDS. Na místě následně zjištěno, že v jenom z pokojů ubytovny mělo dojít k odpálení zábavní pyrotechniky, při kterém došlo následně ke vznícení střechy. Na místě nebyl nikdo zraněn. Celá věc následně v šetření HZS.


Napadení mezi muži, kdy jeden odpaloval pyrotechniku na nevhodném místě

Krátce po půlnoci přijata žádost OO PČR o prověření přijatého oznámení, kdy v ul. Revoluční mělo dojít k napadení mezi dvěma muži. Hlídkou v místě zjištěno, že jeden z mužů se pokoušel odpalovat pyrotechniku na parkovišti v blízkosti vozidla oznamovatele. Když jej oslovil a upozornil, aby tohoto jednání zanechal, tak jej onen aktér fyzicky napadl. Při sebeobraně došlo ke zranění oznamovatele. Ten byl před příjezdem hlídky ošetřen zdravotníkem RZS. Následně hlídce uvedl, že uvedený agresor sedí se svými kamarády v přilehlé restauraci a může tak hrozit další napadání. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána hlídka OO PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.  


Neukáznění hosté v jednom z barů a fyzické napadení se zraněním

1. ledna po jedné hodině ranní bylo na l. 156 přijato oznámení majitele baru, že v jeho prostorech se nachází osoba, která nechce splnit podmínku stanovenou nařízením MZ ČR pro umožnění vstupu do prostor baru a nechce ani místo opustit. Dozorčí služba MP požádala hlídku OO PČR o součinnost, ta si pak celou věc na místě převzala k řešení. Následně v čase 02:20 přijata žádost o součinnost od OO PČR, že ve výše uvedeném zařízení mělo dojít k fyzickému napadení dvou osob, které byly zraněny a již si přivolaly RZS. Na místo se zároveň s hlídkou MP dostavily hlídky OHS Mělník a OO PČR. Následně zjištěno, že došlo k napadení dvou osob uvnitř baru po vyvolání neznámého konfliktu. V danou chvílí nebylo na místě zjištěno, kým byly napadeny. Zraněné osoby pak byly převezeny RZS do nemocnice.


MP - Městská policie

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

OHS - Oddělení hlídkové služby

MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví ČR

RZS - Rychlá záchranná služba

HZS - Hasičský záchranný sbor

MKDS - městský kamerový dohlížecí systém