Fyzické napadení mezi chlapci

5. January 2022, 11:21 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

31. prosince v 19 hodin na l. 156 bylo přijato oznámení, že na sídl. U Cukrovaru v blízkosti multifunkčního hřiště se fyzicky napadají nějací kluci. Hlídka se na místo dostavila za použití VRZ a zároveň s hlídkou OO PČR. V místě byl zjištěn mladistvý, který měl v obličeji v oblasti nosu krvavé zranění. Hlídkou MP bylo chlapci poskytnuto prvotní ošetření a dozorčí službou MP byla na místo přivolána RZS. Chlapec vyrozuměl svého otce, který se taktéž na místo dostavil. Údajní agresoři se již v místě nenacházeli. Kamarádi napadeného, kteří byli zároveň svědky celé události, uvedli, že údajné agresory znají. Napadený chlapec hlídkám uvedl, že netuší, proč byl fyzicky napaden. Následně byl RZS převezen do nemocnice k dalšímu ošetření. Vzhledem k nízkému věku chlapců byla o celé věci informována pracovnice OSPOD MěÚ. 


MP - Městská policie

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

RZS - Rychlá záchranná služba

OSPOD - odbor sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ - Městský úřad