Napadení mezi psy za přítomnosti majitelů

5. January 2022, 10:16 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Poslední prosincový den v dopoledních hodinách přijala dozorčí služba na l. 156 oznámení muže, že u letního koupaliště byl on a jeho pes napaden jinými psy. Hlídka se v místě spojila s oznamovatelem. Ten uvedl, že tato situace se nestala poprvé a že zná majitele těchto psů, kteří byli v danou chvíli venčeni dvěma dívkami a v místě se již nenacházeli. Dále uvedl, že při snaze oddělit psy od sebe došlo u něj ke zranění na noze. Muž se také přiznal k volnému pobíhání svého psa v místě incidentu. Následně strážníkům označil místo bydliště majitele psů, který se posléze na místo  dostavil. Muž byl hlídkou poučen o vzniklé situaci. Z důvodu nízkého věku obou dívek byla o celé věci informována pracovnice OSPOD MěÚ. Následně byli oba muži poučeni, že z důvodu podezření ze spáchání přestupku (porušením OZV č. 2/2020) bude celá věc postoupena na MěÚ k dalšímu šetření. Za porušení výše uvedené OZV může být strážníky na místě vyslovena pokuta až do výše 10 000 Kč, ve správním řízení pak až do výše 100 000 Kč. 


OSPOD - odbor sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ - Městský úřad

OZV - Obecně závazná vyhláška