Muži si házeli s dopravními kužely

31. December 2021, 10:51 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

12. prosince krátce po třetí hodině ranní zaznamenal strážník obsluhující MKDS v kluzišti instalovaném na Palackého nám. dvě osoby, které se v něm pohybovaly v obuvi, kopaly si s dopravními kužely, házely s nimi do výšky a následně jeden z kuželů vyhodily z kluziště. V blízkosti se nacházela ještě třetí osoba, která viditelně pořizovala záznam jednání na mobilní telefon. Ta však po spatření hlídky z místa utekla. Zbylí dva muži se hlídce přiznali, že kužely vzali z parkoviště na Palackého nám. a vlivem výše uvedeného jednání došlo k jejich poškození. Vzhledem k špatné viditelnosti nebylo možné v daný čas určit, zda došlo k poškození kluziště. Následující den byli vyrozuměni provozovatel kluziště a majitel kuželů, aby v případě vzniklé škody provedli finanční vyčíslení. Z důvodu podezření ze spáchání přestupku úmyslného způsobení škody na cizím majetku zničením nebo poškozením byla celá věc spolu se záznamem z MKDS a fotodokumentací postoupena na příslušný odbor MěÚ, kde mužům hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč. 


MKDS - městský kamerový dohlížecí systém