Nezletilec močil na silnici, přičemž kouřil cigaretu

29. December 2021, 09:45 Novinky

Dozorčí služba dne 11.12. krátce před 17. hodinou zaznamenala na MKDS malého chlapce, který vystoupil z vozidla zaparkovaného v ul. Šafaříkova se zapálenou cigaretou, následně se u vozidla vymočil na silnici a poté přešel ke vchodovým dveřím domu, které si kopem otevřel. V průběhu si viditelně z cigarety několikrát potáhl. Hlídka se po příjezdu na místo spojila s chlapcem a jeho otcem. Chlapec uvedl, že cigaretu nalezl ve vozidle jeho otce. Z důvodu, že se jednalo o nezletilého, byl otec poučen, že celá věc bude spolu se záznamem z MKDS předána na OSPOD MěÚ k dalšímu šetření. 


MKDS - městský kamerový dohlížecí systém

OSPOD - odbor sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ - Městský úřadNewest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Za rok podvedla více než 200 osob [28. November, 10:41]

- Hlídka hasila hořící kontejner [23. November, 12:50]

- Opět vyvolával konflikty [23. November, 12:40]

- Opět porušil zákaz řízení [23. November, 12:30]

- Lezl do kontejneru a kradl elektroodpad [23. November, 12:15]

- Chtěli stanovat, vybrali si špatné místo [17. November, 17:12]

- Falešný bankéř [13. November, 12:46]

- Back to reality [7. November, 12:48]

Back to homepage