Nezletilec močil na silnici, přičemž kouřil cigaretu

29. December 2021, 09:45 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dozorčí služba dne 11.12. krátce před 17. hodinou zaznamenala na MKDS malého chlapce, který vystoupil z vozidla zaparkovaného v ul. Šafaříkova se zapálenou cigaretou, následně se u vozidla vymočil na silnici a poté přešel ke vchodovým dveřím domu, které si kopem otevřel. V průběhu si viditelně z cigarety několikrát potáhl. Hlídka se po příjezdu na místo spojila s chlapcem a jeho otcem. Chlapec uvedl, že cigaretu nalezl ve vozidle jeho otce. Z důvodu, že se jednalo o nezletilého, byl otec poučen, že celá věc bude spolu se záznamem z MKDS předána na OSPOD MěÚ k dalšímu šetření. 


MKDS - městský kamerový dohlížecí systém

OSPOD - odbor sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ - Městský úřad