Močili na pomník a do záhonu

21. December 2021, 13:12 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

8.12. po desáté hodině večer zahlédla na MKDS dozorčí služba dva muže, kdy se jeden vymočil na pomník nesmrtelným a vzápětí druhý z mužů do přilehlého záhonu. Hlídka oba muže následně ztotožnila, poučila a za přestupek znečištění veřejného prostranství byla oběma uložena příkazová pokuta. Jelikož se jedná o evidovaný přestupek, bylo také učiněno oznámení do informačního systému evidence přestupků (též Registr přestupků). Dále byly dozorčí službou informovány TSM, které zajistili vyčištění.


MKDS - městský kamerový dohlížecí systém

TSM - Technické služby města