Blížící se Vánoce jsou bohužel také rájem pro zloděje

10. December 2021, 14:26 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO -Několik rad pro vaši bezpečnost. 


S blížícím se koncem roku nastává všeobecný shon, nákupní horečka a přemýšlení, čím nejlépe obdarovat své nejbližší. Když už máme dárek doma, často přemýšlíme, kam s ním. Tedy např. s novým jízdním kolem, novými lyžemi či snowboardem. Přinášíme několik rad, které by měly přispět k pohodové vánoční atmosféře.  

Budeme-li si vědomi nebezpečí a budeme-li se chovat podle určitých pravidel bezpečného chování, můžeme riziko okradení významně snížit.

Opatrnost je také prevence

Majetek občanů často představuje byt, jeho vybavení, drobné úspory, případně rekreační chata anebo auto.

Ke snížení nebezpečí vykradení někdy stačí jen vzájemná všímavost a výpomoc mezi sousedy nebo dodržování domluvených opatření (včasné nahlášení události, vybírání schránky a pravidelné kontroly bytu nepřítomného souseda, uzamykání domovních dveří).

Další opatření, která nic nestojí a mohou ovlivnit bezpečnost vašeho majetku, jsou např.:

 • Nechlubit se svými majetkovými poměry, zvláště před neznámými osobami.
 • Při odjezdu z místa bydliště nezatahovat rolety a žaluzie, nevypínat přívod elektřiny.
 • Na záznamník či na sociální sítě na internetu neuvádějte, že nebudete doma.
 • Není-li k dispozici spolehlivá osoba, která by vám na byt dohlédla, můžete využít elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod. Jde o vytvoření zdání, že v bytě je přítomen majitel.
 • Poraďte se s odborníky, zda je váš byt či rodinný domek vhodně zabezpečený.
 • Nikdy neotvírejte dveře vašeho bytu automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi. Dobré je využívat panoramatické kukátko. Další možností je využití bezpečnostního řetízku nebo dveřního zastavovače. Do bytu dovolte vstoupit pouze osobám, kterým důvěřujete.
 • Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti. Cenné věci uschovávejte v bezpečnostních schránkách nejbližší banky.
 • Doklady, klíče od bytu a další cennosti nenechávejte nikdy bez dozoru. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, na úřadech apod.
 • Pro případ, že bude váš byt přesto vykraden, je vhodné mít zadokumentovány cenné věci, sepsána výrobní čísla. Tyto informace pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.
 • Zejména ve vánočním období zachovávejte bezpečnostní pravidla při používání adventních či jiných svíček, ať nakonec nemusíte hasit hořící vánoční stromeček!

Neznámý je za dveřmi

Do zabezpečeného bytu nesmíte pouštět každého, kdo zazvoní. Může jít o různé podivné existence nabízející pochybné zboží a služby, ale i o tzv. "tipaře" převlečené či vydávající se za montéry nebo jiné pracovníky provádějící odečty plynu nebo elektřiny nebo pracovníky sociálních či finančních služeb. Mohou to být i různí prodejci elektropřístrojů, povlečení či kuchyňského nádobí, kteří pod záminkou blížících se Vánoc zvyšují nabídku zboží (často i nevalné kvality). Razantně je odmítněte! Většinou nic z toho, co nabízejí, doma nepotřebujete a nedávejte jim příležitost „obhlédnout terén“.

Předvánoční období je časem kapsářských žní na ulici či v dopravních prostředcích

Občané jsou vystavení velkému nebezpečí při předvánočních nákupech, když si vyřizují potřebné věci na úřadech, při návštěvách zdravotnických zařízení, na poštách, při cestování v dopravních prostředcích nebo při pravidelných procházkách v parku. Někdy se jedná „pouze" o kapesní krádeže, jindy dochází k použití násilí při loupežných přepadeních.

Zabezpečovací technika pamatuje i na tato úskalí. Je možné využít různé druhy uzamykatelných kabelek, náprsní tašky s řetízkem na upevnění. Při přímém kontaktu se lze jen těžko bránit hrubé fyzické přesile. Vhodnou možností ochrany jsou proto prostředky individuální ochrany jednotlivce.

K jednoduchým radám patří například:

 • Nechoďte po městě sami.
 • Vyhýbejte se tmavým, neosvětleným zákoutím a rizikovým místům.
 • Po chodníku nechoďte přímo u domů, udržujte bezpečnou vzdálenost od vchodů, kam by vás mohl případný útočník vtáhnout.
 • Vyhýbejte se tlačenicím v obchodních domech, v dopravních prostředcích, apod.
 • Nenoste sebou zbytečně větší hotovost, než potřebujete. Peněženku uložte na dno pokud možno uzavíratelné kabelky nebo nákupní tašky.
 • Při zjištění krádeže platební karty okamžitě vše oznamte policii a ihned si nechte kartu zablokovat.

Nejen byty, ale i sklepy, kočárkárny a společné prostory je třeba chránit před nenechavci!

Velké problémy s kriminalitou vykazují u nás především panelová sídliště, Bydlí zde statisíce občanů. Vysoká anonymita prostředí je patrná na každém kroku a odráží se jak v nepořádku v domech a na ulicích, tak v nevšímavosti občanů.

I když se zabezpečení sídlištních bytů zlepšuje, občané si pořizují kvalitnější dveře, bezpečnostní uzamykací systémy a někdy dokonce i elektrické zabezpečovací systémy, pro zajištění bezpečnosti to nestačí.

Problémy jsou s ochranou společných prostor domů: chodeb, výtahů a nebytových částí. Často zde obyvatelé nedodržují základní pravidla bezpečného chování (zamykání i přes den).

Cílem útoku různých individuí nemusí být jen byt, balkon či sklep, ale i osoby – děti, ženy a senioři. Ochrana společných prostor v domě a aktivní jednání obyvatel domu zvyšuje i bezpečí v jejich bytech. Dodržování stanoveného režimu v domě a přátelské vztahy se spolunájemníky k tomu jednoznačně přispívají.

Smutné je, když ani neštěstí jiných nájemníků (např. několikrát ”vybílené” byty, sklepy v jednom patře), nepřesvědčí ostatní o této nutnosti.

Sklepy

Ve sklepích na sídlištích se během roku a zvláště před Vánocemi lidé uskladňují nejrůznější věci (dárky) – kola, lyže či windsurfing; tedy sezónní sportovní předměty, ale i různé elektrické nářadí – např. vrtačky a pily, které často představují velké finanční investice a tedy i hodnoty pro zloděje. U těch, které máme vedle bytu na patře, stačí již zmiňované důsledné uzamykání na dva západy a sousedská vzájemná ostražitost a sounáležitost. Horší situace nastává u standardních dřevěných sklepních kójí, které jsou budovány co nejlevněji, pouze z dřevěných latí a jsou většinou umístěny v přízemí, častěji v suterénu domu. Ovšem i zde existuje několik možností ochrany majetku.

Jedno ze snadných a nenákladných opatření je i to, že zbytečně nedáme na odiv uskladněné věci ve sklepě. Mnohdy stačí pokrýt dřevěné příčky nějakým lepenkovým papírem, deskou či textilií.

Na bezpečnost ve všech domovních prostorách má vliv i dodržování pořádku, plnění požárních a stavebních předpisů a samozřejmě dobrá přehlednost prostorů a dostatečné, vhodné osvětlení.

Při výběru zabezpečovací techniky dávejte přednost certifikovaným výrobkům. Pečlivě vybírejte i firmu, která techniku namontuje. Ne každá je seriozní; žádejte předložení certifikátu (koncesní listinu) a firemní zkušenosti, domluvte si řádně záruční a pozáruční servis. Všechno važte na pojistné podmínky příslušné pojišťovny tak, aby případné riziko překonání zabezpečení bylo vyváženo vhodnou výší pojistného plnění.

Závěrečné doporučující desatero

1. Vlastník domu musí stanovit jasný režim vstupu do domu.
2. Vhodně zabezpečit vstupní domovní dveře – bezpečnostní dveře s protipožárním atestem, případně samozamykací zámek.
3. Sklepní okénka a společné lodžie především v přízemí je třeba opatřit mříží.
4. U balkonů a lodžií v poschodí instalovat např. uzamykatelné kliky oken, vyměnit obyčejné petlice za kvalitnější (odolnější materiál, nesmí být přístup ke šroubům) a pořídit odolnější visací zámek atd.
5. Všem obyvatelům domu se vyplatí zvýšená všímavost, sousedská ostražitost a dodržování pořádku v domě i v jeho nejbližším okolí.
6. Vést také děti k pořádku i při uzamykání domu, sklepních či společných prostor.
7. Drahé věci jako jsou lyže, kočárky, horská kola, sekačky a pily přivezené z chat ukládat do prostor vhodněji zabezpečených.
8. K ochraně majetku aplikovat všechny technické novinky včetně protipožárních opatření.
9. Využívat služeb renomovaných zabezpečovacích firem s odpovídající licencí.
10. Je vhodné mít řádně jištěny příslušnou pojistnou smlouvou i sklepní prostory.

Zdroj: MV ČR - odbor prevence kriminality