Běhali po střechách garáží

12. November 2021, 09:43 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

První listopadový den okolo 16 hodiny přijala dozorčí služba oznámení na l. 156, že v ul. Štefánikova běhají po střechách garáží nějaké děti. Hlídka se v místě spojila s oznamovatelem, který měl vedle sebe tři mladistvé. Tito se přiznali, že se na střechách garáží pohybovali. Dále oznamovatel uvedl, že vyrozumí ostatní vlastníky, aby si garáže zkontrolovali, zda jim nevznikla nějaká škoda, neboť slyšel praskání některých konstrukcí. Děti byly strážníky upozorněny, že svým jednáním si zejména mohly způsobit vážná zranění. Vzhledem k jejich věku byli na místo přivolání zákonní zástupci a o celé věci byla vyrozuměna pracovnice OSPOD MěÚ.


OSPOD - odbor sociálně-právní ochrany dětí 

MěÚ - Městský úřad