Pomáháme seniorům, chráníme seniory – falešný bankovní úředník

10. November 2021, 13:54 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Současný trend, kdy se komunikace ve velké míře přesouvá do prostředí internetu, všem na jednu stranu usnadňuje život a umožňuje komunikaci s přáteli, na druhou stranu však nahrává podvodníkům. Ti používají různé praktiky, kterými se snaží důvěřivé jedince připravit o jejich úspory. 

Jedním z aktuálních trendů těchto nezákonných praktik podvodníků je tak zvaný vishing.


Modus operandi jednoho z typických případů jednoduchý. Pachatel zatelefonuje na vytipované číslo v neobvyklou hodinu, často se tak stává v noci. Představí se jako pracovník banky, který zjistil napadení bankovního účtu. Falešní bankovní úředník následně tvrdí, že je velká hrozba ztráty finančních úspor a že je potřeba rychle jednat, aby tomu mohl zabránit. 


Těmito slovy pochopitelně volané osoby vystraší a zároveň se je snaží přimět peníze z bankovního účtu převést na bankovní účet, který je dle jeho tvrzení bezpečný. Velmi často přitom argumentuje slovy, že se jedná pouze o dočasné bezpečnostní opatření a zajištěné peníze budou po vyřešení situace navráceny zpět.


Dalším nebezpečným znakem popisovaných případů vishingu je, že podvodníci, vydávající se za bankovní úředníky, znají většinou ještě před prvotním zavoláním různé informace o volaných osobách a využívají také tak zvaný spoofing, při kterém dokáží velmi věrohodně napodobit telefonní čísla bank.

Aby nepojal volaný žádné podezření, následuje v blízké době navíc další telefonát, kdy se druhý podvodník vydává za policistu, který jednání „bankovního úředníka“ potvrzuje a nabádá k provedení transakce. Může však také nastat situace, že podvodník, vydávající se za policistu zavolá jako první a nabádá k uposlechnutí pokynů bankovního úředníka, který klientovi následně zavolá. Samozřejmě se o pravého úředníka banky nejedená!


Jak se v případě nechtěného kontaktování zachovat?

  • Pamatujte, že bankovní instituce nikdy nic takového po klientovi nepožadují.
  • Na podobné hovory nikdy nereagujte, nesdělujte žádné osobní údaje, celá čísla platebních karet, CVV kód ani přístupové údaje k online bankovnictví.
  • Pravidelně si aktualizujte antivirové programy.
  • Přihlašování do online bankovnictví nikdy neprovádějte na veřejně dostupných sítích, které nebývají zabezpečeny.
  • V případě pochybností kontaktujte svou banku.
  • Myslete na to, že podvodník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, SMS zprávu, nebo e-mailovou adresu.
  • Nemažte případnou komunikaci a uchovejte ji pro potřeby policie.
  • Pokud Vás výše uvedeným způsobem někdo kontaktoval, neváhejte vše oznámit Policii České republiky na tísňové lince 158.

Bankovní úředník.jpg