Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na viditelnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu

2. November 2021, 13:53 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Ve středu 27. října 2021 a v pátek 29. října 2021 proběhla na Mělnicku dopravně bezpečnostní akce. 


Tentokrát ve večerních hodinách policisté dopravní a pořádkové služby rozdávali na vytipovaných místech reflexní materiály nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Děti dostaly reflexní pásky, řidiči reflexní vesty a senioři tašky s reflexními prvky. V této oblasti působili policisté hlavně preventivně. Upozorňovali řidiče, chodce, cyklisty, že musejí dbát na svou vlastní bezpečnost a udělat maximum pro to, aby nebyl ohrožen jejich život či zdraví.

Velmi často dopravní policisté při dopravní nehodě slýchávají větu, že řidič chodce neviděl nebo ho viděl až na poslední chvíli. O zavinění nehody (rychlost vozidla, pohyb chodce....) nemá cenu diskutovat, ale stále zůstává otázka následků. Při nehodě vozidla s chodcem bývají pro chodce následky bohužel velmi často tragické.


Stejně tak je velmi důležité, aby řidič, který má nějakou závadu na vozidle, z něho vystupoval s již nasazenou reflexní vestou. Řidič vyměňující například potmě či za jinak snížené viditelnosti , který není dostatečně osvětlený se velmi často stane účastníkem dopravní nehody. A při tom stačí tak málo, navléci si reflexní vestu.


Policisté během dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali během několika hodin, na něž byla naplánovaná, 189 vozidel. Zjistili 30 přestupků, z nichž 29 vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení, 1 předali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu.  V 15 případech se jednalo o nevyhovující technický stav vozidel. Celkem 5 cyklistů nemělo předepsané osvětlení za snížené viditelnosti, policisté jim na místě udělili pokutu a kolo museli vést.  U chodců nebyl zjištěn žádný přestupek.


Dá se předpokládat, že obdobné akce budou pokračovat i nadále.