Památka zesnulých se blíží

1. November 2021, 11:16 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Památka zesnulých připadá na 2. listopadu. 

Nejen druhého listopadu,  ale i dny před a po tomto svátku lidé ve větší míře navštěvují místa posledního odpočinku zesnulých, aby zde uctili jejich památku. Na silnicích v této době houstne provoz a zvyšuje se nebezpečí vzniku dopravních nehod. Příčinou může být nejen podzimní počasí, kdy jsou časté mlhydeště, ale zvýšenému silničnímu provozu moc neprospívá ani zvýšený počet různých uzavírek, oprav vozovek, objížděk apod. To vše vyžaduje na řidičích, aby se o to více věnovali řízení vozidla, dodržovali stanovenou rychlost, bezpečnou vzdálenost mezi vozidly, obrnili se trpělivostí a přidali i trochu ohleduplnosti mezi sebou.


Právě v těchto pochmurných dnech vyjíždí do ulic i sváteční řidiči. Jsou to řidiči, kteří vytahují svá vozidla z garáží jen při různých svátečních příležitostech, jakými jsou například právě návštěvy hřbitova.  Sváteční řidiče může překvapit hustota provozu, agresivita ostatních řidičů či špatné povětrnostní podmínky. Dříve narození by měli za volant usednout až po zvážení svého momentálního zdravotního stavu a případně se nebát požádat o odvoz své příbuzné nebo známé.


Ani v tomto období nesmíme zapomínat na svou bezpečnost, bezpečnost našich blízkých. Musíme si také dávat pozor na své osobní věci a mít je neustále pod dohledem. Nenechávejte cenné věci, jako jsou peněženky, mobilní telefony či kabelky a další příruční zavazadla ve svých vozidlech. Auto není trezor! K vykradení Vašeho vozu stačí zkušeným pachatelům jen malý okamžik k tomu, aby se do Vašeho vozidla vloupali a Vaše osobní věci odcizili.


Období památky zesnulých je každoročně časem zvýšeného silničního provozu, ale je také obdobím zvýšené aktivity lidí, kteří se neštítí ukrást květinovou výzdobu hrobů nebo vedle hrobu odložené kabelky, případně se vloupat do motorových vozidel u hřbitovů a odcizit z nich uložené věci. Tito pachatelé si vyhlížejí především osamělé osoby, které se věnují úpravě hrobu, a čekají na jejich nepozornost, aby odloženou kabelku nebo tašku mohli odcizit. Podobné je to i u pachatelů, kteří provádí vloupání do motorových vozidel, kteří rovněž čekají na příležitost, kdy jim samotní řidiči usnadní jejich rozhodnutí vozidlo vyloupit tím, že v prostoru pro cestující nechají nějaké věci.


Policisté pořádkové i dopravní policie budou v tomto období dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a rovněž tak budou provádět i dohled nad bezpečností na hřbitovech i v jejich okolí. 


Policie ČR proto apeluje na všechny řidiče, aby jezdili tak, aby snížili riziko dopravní nehody na minimum. Při opuštění vozidla všechny věci uložili do zavazadlového prostoru a nedávali tak šanci zlodějům. Návštěvníkům hřbitovů doporučuje, aby byli ostražití a měli své osobní věci neustále pod dohledem.


por. Mgr. Markéta Johnová