Kontrola zaměřená na viditelnost a telefonování za jízdy

19. October 2021, 14:48 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Pouhá 1 vteřina může rozhodnout o přežití . 


V pátek 15. října 2021 se dopravní policisté zaměřili v ranních hodinách na chodce a cyklisty, zejména na jejich viditelnost. Na vytipovaných místech rozdávali reflexní materiály nejohroženějším účastníkům silničního provozu.

V odpoledních hodinách věnovali pozornost správné jízdě na kruhových objezdech a telefonování řidičů za jízdy. Kruhové objezdy mohou plynulost ve městě výrazně urychlit, ale jen za předpokladu, pokud řidiči dodržují zákonem stanovená pravidla. Jedná se zejména o používání znamení o změně směru jízdy při vyjíždění z kruhového objezdu. Pokud tak řidič neučiní, může docházet naopak ke zpomalení provozu, jak se ostatně velmi často v nejfrekventovanější dobu průjezdu městem stává.

Řešení těchto přestupků je velmi problematické, policisté k zaznamenávání důkazů musí používat nejmodernější techniku.

Během kontroly bylo zjištěno osm řidičů, kteří telefonovali. Policisté s nimi jejich přestupkové jednání vyřešili na místě v příkazním řízení. Udělili jim nejen pokutu, ale rovněž jim budou uděleny body v jejich kartě řidiče.

Po provedení dechové zkoušky odhalili jednoho řidiče pod vlivem alkoholu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Po provedení všech potřebných úkonů případ předají k potrestání správnímu orgánu MěÚ Mělník.

Během několika hodin zkontrolovali 122 řidičů, 30 z nich se dopustilo přestupku. Nejčastěji, v 10 případech řídili řidiči vozidlo, které mělo nevyhovující technický stav, 1 nebyl připoután bezpečnostním pásem, 1 nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti.


NEPIŠTE ZPRÁVY, NETELEFONUJTE, VĚNUJTE SE ŘÍZENÍ

Při rychlosti 50km/h 1 vteřina zraku upřená na mobilní telefon znamená 14 ujetých metů „bez“ řidiče
+
1vteřina reakční doba řidiče = dalších 14 ujetých metrů, než vozidlo začne brzdit
+
Náběh brzd + vlastní brzdná dráha vozidla = dalších 12 -14 metrů na suchém povrchu

= CCA 40 metrů


POZOR!

Špatný způsob brzdění nebo zhoršené klimatické podmínky v zimě mohou brzdnou dráhu při 50 km/h prodloužit až o dvojnásobek!

I jedna vteřina může rozhodnout o přežití!