Řídil pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení

29. September 2021, 14:23 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 18. září před druhou hodinou ranní přijala dozorčí služba na l. 156 oznámení o muži, který odjel osobním automobilem v podnapilém stavu z baru v ul. Podřipská a má se vrátit zpět. Oznamovatel dále uvedl, o jaké vozidlo se jedná. Hlídka MP se dostavila pod viadukt do ul. Tyršova, kde vyčkávala na příjezd vozidla odpovídajícího popisu přijatého od oznamovatele. V čase 02:05 hod. uvedené vozidlo zaparkovalo na parkovišti v ul. Podřipská. Řidič byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti a k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla, což nebyl schopný učinit. Muž se hlídce přiznal, že řídil vozidlo pod vlivem alkoholu a jiné návykové látky. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR. Lustrací bylo zjištěno, že muži byl řidičský průkaz odebrán a má platný zákaz řízení. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí si hlídka OO PČR převzala celou věc k dalšímu řešení.