Pil alkohol a poté řídil

16. September 2021, 13:17 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Prostřednictvím městského kamerového systému spatřila dozorčí služba v ul. Šafaříkova dne 6. září po 21 hodině tři muže, kteří konzumovali alkohol. Hlídka na místě tyto muže za porušení obecně závazné vyhlášky řešila na místě příkazovou pokutou. Následně v čase 22:30 hod. zaznamenala dozorčí služba stejné muže nasedat do osobního vozidla a poté z místa odjíždět. Vozidlo bylo městským kamerovým systémem monitorováno a informace byly předávány hlídce, která uvedené vozidlo poté zastavila za pomocí výstražného světelného zařízení a nápisem STOP v ul. 28. října. Strážníci u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem pozitivním. Na místo byla přivolána hlídka obvodního oddělení Policie ČR, která muži vyslovila zákaz pokračování v jízdě a celá věc byla postoupena na příslušný odbor Městského úřadu k dalšímu řešení.