Složit si vlastní slib bezpečnosti

20. September 2021, 15:07 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO-Česká republika se i letos jako dlouholetý člen evropského sdružení dopravních policií ROADPOL připojuje k projektu SAFETY DAYS realizovanému v rámci Evropského týdne mobility. 


Ten tentokrát  připadá na 16. září – 22. září. Filozofií projektu je osvěta široké veřejnosti s apelem na NULA úmrtí na silnicích. 


SafetyDays_nulová toleranceJako hlavní cíl vymezil Roadpol pro letošní rok snižování fatálních následků dopravních nehod zvýšeným dohledem na „Smrtící čtveřici“, která představuje nejčastější a nejtragičtější příčiny a okolnosti vzniku nehod. Patří mezi ně nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, jízda bez bezpečnostního pásu a řízení pod vlivem alkoholu nebo drog. Právě na poslední zmiňovanou oblast je letos zaměřena i informační kampaň Policie České republiky, Platformy VIZE 0 a Autoklubu České republiky.

Celosvětově každá sedmá oběť dopravní nehody umírá při nehodě s alkoholem. Alkohol na silnicích je problém i v Evropské unii. Z oficiálních statistik dopravních nehod vyplývá, že alkohol v rámci EU asistuje u 14 procent všech smrtelných nehod (ETSC). Nicméně Evropská komise odhaduje, že se jedná až o 25 procent. Přitom přinejmenším k 80 procentům těchto tragických případů by nemuselo dojít, pokud by řidiči byli střízliví. Ročně by tak mohlo být zachráněno  až 4 000 lidských životů,“ informuje Roman Budský z Platformy VIZE 0.

S alkoholem v silniční dopravě se potýká i Česká republika. Počty obětí nehod zaviněných pod vlivem alkoholu se dlouhodobě podílí na celkovém počtu usmrcených při nehodách téměř deseti procenty. Například v loňském roce to bylo 50 osob z celkových 460 obětí dopravních nehod. Letos do konce srpna zemřelo při nehodách ovlivněných alkoholem 16 osob z celkových 304 usmrcených v důsledku nehody. Je to o 27 méně než za stejné období roku 2020, nicméně v zemi s nulovou tolerancí alkoholu u řidičů je jediným akceptovatelným výsledkem nula mrtvých při nehodách s alkoholem.

Myšlenku snižování počtu úmrtí při dopravních nehodách pod vlivem alkoholu podpoří proto Policie České republiky a další partneři formou šíření informace o možnosti složení virtuálního slibu bezpečnosti v evropském projektu Roadpol SAFETY DAYS, a to zejména mezi mladé začínající řidiče a řidiče profesionály.

Ve spolupráci s Autoklubem České republiky podporu zmiňovanému projektu složením osobního slibu bezpečnosti  dávají i osobnosti českého motorismu. S apelem na veřejnost a sdělením, že  svojí vlastní nulou alkoholu v krvi podpoří nulu smrtelných zranění pod vlivem alkoholu při dopravních nehodách na českých silnicích, se k informační kampani přidávají ambasadoři Ollie RoučkováAleš Loprais a  Filip Salač„Absolutní zákaz konzumace alkoholu při řízení vozidel by měl být pro každého řidiče samozřejmostí,“ vzkazují jednohlasně.

„Zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu a jeho absolutní zákaz při řízení motorových i nemotorových vozidel vyžaduje nejen pohled do nehodových statistik, ale zejména životní příběhy spojené s následky dopravních nehod pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Žádám Vás tímto, vážené řidičky a řidiči, abyste se stali součástí evropské iniciativy a dali si svůj osobní závazek, že svým zodpovědným a ohleduplným chováním v silničním provozu přijmete a podpoříte filozofii NULA úmrtí na silnicích. Skutečnost, že bezpečí na silnicích myslíte vážně, můžete veřejně deklarovat prostřednictvím takzvaného Slibu bezpečnosti,“ vyzývá  plk. Jiří ZLÝ, ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia ČR. Zároveň dodává: „Budu velmi potěšen, podaří-li se nám společným úsilím k NULA úmrtí na silnicích alespoň přiblížit.“