Další kontroly na vodních plochách

30. August 2021, 13:56 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Z pátku 13. srpna 2021 na sobotu 14. srpna proběhla na Mělnicku další kontrola rybářů a dodržování veřejného pořádku u vodních ploch. 

Policisté Územního odboru Mělník společně se členy rybářské stráže místní organizace Mělník vyrazili v pátek večer na kontroly vodních ploch ve svém teritoriu. Jednalo se o řeky Vltavu a Labe a přilehlé vodní plochy. Hlídky se zaměřily především na kontrolu rybářů, a to zejména na dodržování ustanovení rybářského řádu. Prováděly také dohled na veřejný pořádek. Při této společné akci zkontrolovaly několik desítek osob.IMG_20210814_200421.jpg

Během kontrol čtyřem rybářům rybářská stráž odebrala povolení k chytání ryb, neboť porušili rybářský řád. V okolí Baraby se dopustilo 16 osob přestupkového jednání. Přestupci porušili vyhlášku obce Dolní Beřkovice, neboť tábořili, nocovali, stanovali u vodní plochy v době, kdy není možné vykonávat rybářské právo. Policisté tato jednání zadokumentovali a po provedení všech potřebných úkonů je předají příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Obdobné kontroly budou probíhat i nadále.