Při pochůzce našli zraněného muže

9. August 2021, 12:52 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

29. července po druhé hodině ranní zaznamenala hlídka při kontrolní činnosti v ul. J. Holuba otevřenou vstupní branku u domu, který se na první pohled jeví jako neobydlený, a proto provedla kontrolu okolí domu. Hlídka si povšimla osoby ležící na schodech před otevřenými vstupními dveřmi do domu. Muž měl pod sebou červenou tekutinu připomínající krev. Od této červené tekutiny měl i celá ústa, proto bylo patrné, že tekutinu vyzvracel. Muž dýchal, ale nepodařilo se jej nijak probudit, žádné jiné viditelné známky zranění neměl. Na místo ihned přivolána RZS a PČR. Z důvodu podezření na krvácení do žaludku rozhodl lékař o okamžitém převozu do nemocnice. Na žádost hlídky OO PČR poskytla hlídka MP nezbytnou součinnost při prohlídce domu, zda se v domě nenachází další osoby, s výsledkem negativním. Hlídka OO PČR následně provedla uzavření vchodových dveří a venkovní branky.


RZS - Rychlá záchranná služba

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

MP - Městská policie