Kontroly na vodních plochách

12. July 2021, 13:42 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

ĚLNICKO – Z pátku na sobotu proběhla na Mělnicku kontrola rybářů a dodržování veřejného pořádku u vodních ploch. 


Policistů Územního odboru Mělník společně se členy rybářské stráže vyrazili v pátek 2. července 2021 večer na kontrolu vodních ploch ve svém teritoriu. Jednalo se o řeky Vltavu a Labe a přilehlé vodní plochy. Hlídky se zaměřily především na kontrolu rybářů, a to zejména na dodržování ustanovení rybářského řádu. Prováděly také dohled na veřejný pořádek. Při této společné akci zkontrolovaly téměř stovku osob.

Během kontrol pěti rybářům rybářská stráž odebrala povolení k chytání ryb, neboť porušili rybářský řád. V okolí Baraby se dopustilo 13 osob přestupkového jednání. Přestupci porušili vyhlášku Obecního úřadu Dolní Beřkovice. Policisté tato jednání zadokumentovali a po provedení všech potřebných úkonů je předají příslušnému správnímu orgánu k projednání.