Začátek prázdnin - zvýšené dopravní kontroly

2. July 2021, 13:29 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Policisté zvýší dohled na bezpečnost v silničním provozu. 

Blížící se prázdniny, pro některé školáky již probíhající letní prázdniny, skýtají radost pro děti a dospělé v podobě zaslouženého volna a odpočinku. Ovšem hromadné „stěhování národů“, spočívající v přesunech nejen do vyhlášených letovisek, ale také na chaty a chalupy, přináší zvýšený provoz na našich silnicích.

Hektické dny a přípravy na vysněnou dovolenou jsou často spojeny také s únavou a možným nesoustředěním se. Tento letní „zmatek“ si každým rokem vybere svou krutou daň v podobě dopravních nehod, mnohdy s velmi závažnými následky. Ze zkušeností z minulých let policisté předpokládají, že i letošní prázdninové dny, hlavně přelom června a července, budou spojeny se zvýšeným počtem dopravních nehod a jistou mírou agrese v silničním provozu.

Policisté v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zvýší dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Kontroly budou probíhat ve vytipovaných dnech a stanovištích na území celé České republiky.

Během prázdninových dní budou policisté ve zvýšené míře kontrolovat dodržování povolené rychlosti a způsobu jízdy, technický stav motorových vozidel či telefonování během jízdy. V jejich hledáčku bude také kontrola, zda řidiči jsou během své jízdy připoutání bezpečnostním pásem, používají zádržné systémy při přepravě dětí a zda dodržují další obecně platná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Pro naplnění preventivního účelu celé akce se s policejními hlídkami mohou řidiči setkat hlavně na silnicích s vyšší intenzitou dopravy, komunikacích v turisticky vyhledávaných a významných oblastech a v místech, kde hrozí větší riziko nehodovosti. Policisté počítají také s tím, že rozmístění hlídek zvolí podle aktuální situace a podle vlastního vyhodnocení dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě.

Vzhledem ke každodenní situaci na našich silnicích je zřejmé, že bezpečnostní akce obdobného charakteru mají svůj význam. Hlavním smyslem těchto kontrol je prevence. Ze smutných statistik dopravní nehodovosti jasně vyplývá, že je nutné nejen řidičům motorových vozidel, ale také spolujezdcům a všem ostatním účastníkům silničního provozu, neustále připomínat povinnosti vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, a tím v co nejvyšší možné míře snižovat rizika vzniku dopravních nehod a jejich následků a zvyšovat bezpečnost a plynulost na našich silnicích.

Pro úplnost uvádíme, že o rizikovém víkendu v termínu 25. až 27. června 2021 již proběhla první dopravně bezpečnostní akce, do které bylo nasazeno přes 2 400 policistů a bylo projednáno min. 4 300 dopravních přestupků. Nejčastěji se jednalo o překročení rychlostních limitů (cca 1 500 přestupků). Na pokutách bylo vybráno přes 1 800 000 Kč. Ve 130 případech byl u řidiče zjištěn alkohol a ve 45 případech odhalili policisté řidiče pod vlivem drog.