Středočeši se učí záchranu na vodě

23. June 2021, 08:52 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

KRAJ - Středočeští policisté prochází školeními a specializačními kurzy, díky kterým dokáží v terénu zvládnout i "mimopolicejní" činnosti. Kromě např. poskytování první předlékařské pomoci či ovládání automatických externích defibrilátorů (AED) se nyní učí záchranu na vodě. S létem a prázdninami dochází velmi často k situacím, kdy jde lidem ve vodě o život. Pokud budou poblíž středočeští policisté, mohou i oni pomoci. 

Školní policejní středisko v Sadské, pod vedením mjr. JUDr. Petry Hofmanové, zajišťuje pro policisty KŘP Středočeského kraje celou řadu činností potřebných pro výkon jejich služby. Probíhá zde základní odborná příprava nově nastoupivších policistů, připravují se zde a absolvují služební zkoušky, taktické výcviky, střelecká příprava, náborové kempy. Policisté se zde také vzdělávají v taktické medicíně – v první pomoci, používání AED (automatické externí defibrilátory). Současně zde probíhají i různé kurzy, které reflektují na nové metody a postupy v policejní práci, jako např. pilotní škola, která je v republice ojedinělá a v rámci které se policisté učí ovládat bezpilotní prostředky (drony), které jsou ve středních Čechách mimo jiné využívané i při dokumentaci dopravních nehod.

Jedná se o širokou škálu činností, kterými toto policejní vzdělávací středisko pokrývá vše, co souvisí s výkonem policejní práce. A v současné době probíhá ve školním policejním středisku další ojedinělý kurz – policisté se v rámci specializačního kurzu učí zachraňovat osoby ve vodě.

Více o tomto specializačním kurzu v rozhovoru s mjr. JUDr. Petra Hofmanovou, vedoucí ŠPS v Sadské.

Kdo se tohoto specializačního kurzu zúčastnil a kdo policisty v této specifické činnosti školil?
Na konci května 2021 se 17 instruktorů služební přípravy ŠPS KRPS zúčastnilo intenzivního třídenního specializačního kurzu Záchrana a sebezáchrana na tekoucí vodě. Kurz vedli profesionálové – instruktoři vodní záchrany a zdravotničtí záchranáři - ze společnosti BALIC s. r. o., což je akreditované vzdělávací zařízení, které se mimo jiné věnuje výcvikům pro složky IZS ve specifických podmínkách, např. ve vodním prostředí.

Výcvik musel probíhat samozřejmě na vodě. Kde jste tyto situace cvičili?
Kurz se konal na vodním kanále ve slalomovém komplexu České Vrbné (Jihočeský kraj).

Mohla byste přiblížit, co konkrétně se policisté v rámci kurzu učili?mjr. JUDr. Petra Hofmanová_02
Obsahem kurzu byly zásady bezpečnosti pro záchranu na tekoucí vodě, záchrana ze břehu pomocí tzv. házečky, sebezáchrana, záchrana z válce, lanové techniky, záchrana upoutaným plavidlem, ale také záchrana a transport postiženého k ošetření. Kromě nácviku jednotlivých technik záchrany a sebezáchrany se instruktoři učili i v modelových situacích simulujících ty skutečné.

V úvodu rozhovoru jste uvedla, že kurzem prošlo 17 vašich instruktorů. Co plánujete dál?
Získané znalosti a praktické dovednosti budou instruktoři přenášet dál v rámci výcviků služební přípravy středočeských policistů, zejména na členy tzv. prvosledových hlídek, neboť k situacím, kdy policisté jsou (mohou být) na místě tonutí první, v reálu dochází. Služební vozidla prvosledových hlídek jsou pro tyto účely vybavena tzv. házečkou pro záchranu tonoucího.

A měli policisté alespoň základní povědomí o záchraně ve vodě, nebo to vůbec nebylo součástí výcviku a toto je novinka?
Základní seznámení s prvky záchrany tonoucího a použitím házečky bylo zařazeno do výcviku prvosledových hlídek už v roce 2019, nicméně nyní lze zkvalitnit tuto přípravu díky specializačnímu výcviku instruktorů, kterým prošli. Počítáme se zařazením prvků záchrany tonoucího do výcviku, a to také proto, že ve Středočeském kraji je vodních ploch a toků hodně. Cílem takového výcviku není z policistů udělat vodní záchranáře, ale nabídnout jim základní dovednosti pro záchranu tonoucí osoby, aby měli povědomí o tom, co můžou na místě tonutí udělat pro záchranu lidského života.

Ve vašem výcvikovém středisku se policisté učí poskytovat i první předlékařskou pomoc při různých událostech v terénu, což je pro ně také velkou výhodou. Mnohdy jsou na místě dříve, než profesionální záchranáři.
Ano, je to tak, je to dáno hlavně tím, že prvosledová hlídka se v podstatě stále pohybuje v terénu a dokáže být na místě jakékoli události velmi rychle. Proto jsou policisté prvosledových hlídek dlouhodobě cvičeni i v první pomoci. Záchranou tonoucího z vodního toku akce policistů nemusí skončit, do příjezdu ZZS jsou policisté schopni poskytnout na souši první pomoc a zahájit neodkladnou resuscitaci.

Policisté mají nějaké speciální vybavení? Pokud ano, jaké a co obsahuje?
K poskytnutí první pomoci mají prvosledoví policisté speciální zdravotnické batohy, jejichž součástí je i AED. Tyto batohy policisté mohou použít nejen při první pomoci po tonutí, ale i při jiných stavech ohrožujících život nebo zdraví občanů, např. po útoku nebezpečného pachatele, při zdravotní indispozici či pokusu o sebevraždu. Práce se zdravotnickým materiálem a AED je součástí výcviku policistů prvosledových hlídek, k čemuž instruktoři disponují potřebným cvičným vybavením.

A poslední otázka na závěr. Za dveřmi jsou prázdniny, sezóna koupání a s tím bohužel přichází ruku v ruce i více krizových situací, do kterých se lidé právě ve vodě dostanou, např. když přecení své síly. Budou umět policisté díky tomuto kurzu adekvátně pomoci? Vnímáte kurzy jako přínosné?
Je potřeba si uvědomit, že na policisty nejen z prvosledových hlídek jsou kladeny vysoké nároky, musí zvládat spoustu různých činností. Jejich hlavní úkoly souvisí spíše se zajištěním pořádku a bezpečnosti, se zákroky proti pachatelům protiprávného jednání, na druhou stranu je ale každý policista, alespoň podle mého názoru, připraven pomoci, pokud je v ohrožení lidský život nebo zdraví. A my ve školním policejním středisku jsme tu proto, abychom policisty co nejlépe a v mezích jejich i našich možností a vybavení na takové situace vycvičili. Tedy moje odpověď je ano, kurzy jsou přínosné a výcvik je nutný, aby policisté byli připraveni pomoci. Nejsou ale profesionálními zdravotníky nebo záchranáři, jsou jako laici v této oblasti na základní pomoc více a častěji školeni.


Rozhovor s mjr. JUDr. Petrou Hofmanovou, vedoucí Školního policejního střediska v Sadské, vedla  mjr. Mgr. Vlasta Suchánková z oddělení tisku a prevence KŘP Středočeského kraje.