Zatajení nálezu je trestné

23. June 2021, 08:47 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news


MĚLNICKO - Muž přišel o mobilní telefon. 

Policisté se velice často setkávají s případy, kdy poškozený zapomene někde ležet  peněženku, mobilní telefon či jiné předměty .

Je nutné upozornit, že pokud nálezce neodevzdá nalezenou věc nebo jinou majetkovou hodnotu a ponechá si ji, dopouští se takovým jednáním přečinu zatajení věci. Za takové jednání může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Citace zákona č. 40/2009  - trestní zákoník, § 219, odst. 1): „Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“

V případech ztrát a nálezů věcí různé hodnoty, ať už se jedná o peněženky, mobilní telefony či jiné předměty se policisté často setkávají s absencí právního vědomí. Většina občanů se totiž domnívá, že si může beztrestně takovou věc ponechat. Jsou však na velkém omylu. Takovým jednáním se mohou snadno dostat do křížku se zákonem a naplnit skutkovou podstatu trestného činu zatajení věci. Toho se dopustí každý, kdo si přisvojí cizí věc, která se do jeho moci dostala nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné. O zatajení věci jde i tehdy, když pachatel s nálezem nijak nedisponuje, ale odmítá jej vydat oprávněné osobě. Není proto rozhodné, jak poté, co si věc přisvojil, s ní skutečně nakládá a zda s ní vůbec nějak nakládá. Z hlediska zavinění je třeba, aby pachatel znal všechny skutkové okolnosti rozhodné pro závěr, že věc patří jiné osobě a že se do jeho moci dostala nálezem. Není přitom nezbytné, aby věděl, kdo je oprávněnou osobou.

Podstatné je rovněž vědět, že nálezce se v případě, že věc oznámí a chce vrátit, nemá čeho obávat. Pokud u něj přesto obavy z jakéhokoli důvodu panují,  nemusí chodit rovnou na policii nebo jiné úřady. Má možnost nalezenou věc vrátit i anonymně. Může totiž využít  schránek důvěry. Ty jsou v každém městě či obci.  

Naposledy případ zatajení nálezu řešili policisté z Obvodního oddělení Neratovice. Sedmadvacetiletý mladík dne 14. června 2021 kolem 13. hodiny zapomněl svůj mobilní telefon na autobusové zastávce v ulici Mělnická v obci Libiš. Když se na místo po nějaké době vrátil, telefon již nenašel. Neznámý pachatel, který ho našel a ponechal si ho, způsobil majiteli škodu ve výši 12 000,- Kč.