Neuposlechl výzvy strážníka

4. June 2021, 09:22 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Hlídka MP prováděla dne 25.5. v ranních hodinách kontrolu zaměřenou na parkování v centru města, kdy na jedno vozidlo byla umístěna výzva za špatné parkování. Řidič tohoto vozidla zastihl hlídku před odjezdem a žádal o dořešení přestupku na místě. Řidič však u sebe neměl příslušné doklady potřebné k řízení motorového vozidla. Hlídka proto muže poučila, aby si pro doklady došel domů, poté s vozidlem odjel a přestupek přišel dořešit na služebnu MP. Muž však hlídku neuposlechl, sedl do vozidla a z místa se pokusil odjet. Hlídkou byl zastaven a poučen, že se dopustil přestupků tím, že řídil vozidlo bez příslušných dokladů a neuposlechl výzvy úřední osoby. Následně byl hlídkou za účelem zjištění potřebné totožnosti předveden na služebnu OO PČR.


MP - Městská policie

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR