Bezpečné pískoviště

3. June 2021, 08:47 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Policisté Územního odboru Mělník a strážníci městské policie dali dětem k jejich svátku zvláštní dárek. 

Mezinárodní den dětí věnovali kontrolám dětských pískovišť, zda se v nich nenacházejí injekční jehly nebo nějaké jiné ostré či nebezpečné předměty.

Policisté akci zahájili nejprve se strážníky Městské policie Mělník na dětském hřišti v Sadech Na Polabí a dále pokračovali na dalších vytipovaných hřištích ve městě. Policejní technik s detektorem kovu pískoviště a přilehlé okolí vždy zkontroloval. K ruce mu byli policisté a strážníci vybavení potřebným nářadím a miniboxem na injekční jehly.

Stejně probíhala kontrola i ve městě Neratovice. Vzhledem k místní znalosti nechali policisté tentokrát výběr pískovišť na strážnících Městské policie Neratovice. Odpoledne se skupina policistů přemístila do Kralup nad Vltavou.

Během kontrol kriminalistický technik vykouzlil úsměv na tváři několika chlapečkům, když jim dal nalezená autíčka či motorku, která byla zahrabaná v písku.  Kromě dětských hraček našli v pískovištích spoustu patentek, kovových knoflíků a dalších neškodných kovových drobností, které tam však nepatří. Neškodný už ale nebyl třeba takový připínáček nebo kovový drát. Velmi pozitivním zjištěním je, že policisté nenašli ani jenu odhozenou injekční jehlu.

Obdobné kontroly budou probíhat i v dalších dnech.

Jak postupovat při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky?

Objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte a nález okamžitě oznamte Policii ČR na linku tísňového volání 158 nebo městské policii na linku tísňového volání 156, jenž zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob. Ti s nimi manipulují pouze pomocí vhodného nástroje (například pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem).

Poranění pohozenou injekční jehlou

  • Injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou uživatelé drog.
  • O použité injekční jehly se obvykle zraní dospělí při práci nebo rekreaci, děti na pískovištích nebo parcích.

Pokud se o použitou injekční jehlu poraníte:

  • bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet (krvácení sníží dávku viru), ranku nemačkejte
  • po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem (mají antiseptický a protivirový účinek)
  • co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.fotografie z akce naleznete na : https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22615124&doctype=ART&prev=true