Vyjádření MP k blokovému čištění komunikace

31. May 2021, 08:45 Novinky

V termínu od 6.4. do 28.5. probíhalo v Kralupech nad Vltavou pravidelné blokové čištění komunikací. Čištění bylo prováděno dle harmonogramu, který byl zveřejněn na webových stránkách města, v Kralupském zpravodaji a na sociálních sítích. Zatímco v roce 2020 provedly Technické služby města blokové číštění z důvodu opatření souvisejících s nouzových stavem bez asistence městské policie, tak v roce 2021 si k této akci již součinnost městské policie vyžádaly. Příslušná místa, na kterých bylo blokové číštění naplánováno, byla s dostatečným časovým předstihem osazena dopravním značením, na kterém byl rovněž uveden termín a čas samotných prací. Pokud provozovatelé vozidel výše uvedenou dopravní značku nerespektovali a své vozidlo nepřeparkovali, byli vyzváni k podání vysvětlení na služebnu městské policie, kde jim byla následně udělena pokuta. Pokud se provozovatel vozidla po obdržení takové výzvy ve stanoveném termínu na služebnu městské policie nedostavil, byla věc předána k dalšímu řízení příslušnému správnímu orgánu pro podezření z přestupkového jednání. Za celý cyklus blokového čištění bylo ve městě zjištěno více než 300 vozidel, která si jejich provozovatelé nepřeparkovali a znemožnili tak důkladnější vyčištění ulic. Jedná se o více než dvojnásobek oproti stavu, který býval obvyklý v předchozích letech. Z toho důvodu byla ještě v průběhu měsíce dubna zahájena rozšířená informační kampaň za využití webových stránek města, sociálních sítí a městského rozhlasu, s cílem upozornit provozovatele vozidel na probíhající blokové čištění komunikací. Další čištění ulic proběhne v Kralupech nad Vltavou na podzim tohoto roku.

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Před jízdou odstraňte z vozidla sníh a led [7. December, 14:29]

- Objasněná loupež [7. December, 14:14]

- Vloupal se do tří vozidel [7. December, 14:12]

- Za rok podvedla více než 200 osob [28. November, 10:41]

- Hlídka hasila hořící kontejner [23. November, 12:50]

- Opět vyvolával konflikty [23. November, 12:40]

- Opět porušil zákaz řízení [23. November, 12:30]

- Lezl do kontejneru a kradl elektroodpad [23. November, 12:15]

Back to homepage