Ztracený ať zůstane jen jeden

26. May 2021, 15:01 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO -Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný POMNĚNKOVÝ DEN, letos připomínáme společně s Markem Ztraceným. 

Ztracený ať zůstane jen jeden

Prostřednictvím krátkých spotů a textů svých písní v projektu „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden“ zpěvák vzkazuje, že někdy se problémy zdají horší, než vlastně jsou, že se dají řešit, a že není třeba před nimi utíkat. Poselství oblíbeného interpreta cílí zejména na náctileté. K dispozici jsou na sociálních sítích a webových stránkách Policie ČR, v informačních tabulích Ámos vision a dalších médiích. 

Ztracený ať zůstane jen jeden . Cílem společného projektu „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden“ je upozornit na problematiku pohřešovaných dětí a na mechanismus pátrání po nich. Každé video vychází z některé z písniček Marka Ztraceného a za doprovodu jeho komentářů přibližuje každodenní život, který je někdy veselý, jindy smutnější. Posluchače vybízí k vnímání, byť z pohledu dospělých malicherných, problémů dětí, které je samy nedokáží zvládnout a jako jediné řešení svízelné situace zvolí útěk. „ Když mě pan plukovník Rybár oslovil, zaujala mě ta energie a nadšení pro věc. A protože i já jsem táta a nikdy netušíme, co se může s dětmi přihodit, rozhodl jsem se myšlenku podpořit a dát veřejně vědět, že jsou tu lidé profesionálové, kteří jsou připraveni člověku v nouzi pomoci“, vysvětluje spolupráci Marek Ztracený.

Pohřešování dítěte je vždy velice závažná událost, při které se aktivuje maximální počet sil a prostředků nejen Policie České republiky, ale i dalších složek Integrovaného záchranného systému a v poslední době i přibývajících dobrovolnických organizací. V případě pátrání po pohřešovaném dítěti, které může být ohroženo na zdraví či životě se využívá Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Díky tomuto efektivnímu nástroji se informace o pohřešování dostává velmi rychle k veřejnosti zejména prostřednictvím médií nebo například přihlášením k odběru novinek o aktuálních informacích o probíhajícím pátrání. Čím více lidí se dozví o pátrání, a čím rychleji se pátrání zahájí, tím větší je šance, že pohřešované dítě bude nalezeno.

„Při pátrání po dětech je důležitá rychlost zahájení pátrání, zapojení široké veřejnosti a také aktuálnost zjištěných informací o dítěti. I z toho důvodu je nutné při oznamování pohřešování předat policii co nejvíc informací o dítěti. Nejlépe aktuální fotografii, popis oblečení, informace o zdravotním stavu, kontakty na kamarády a další“, doporučuje plk. Mgr. Jan Rybár, vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

V rámci prevence je důležité s dětmi především komunikovat a z pohledu rodiče nebo osoby, které je dítě svěřeno, také mít přehled o tom, s kým se stýká, kam chodí apod. S ohledem na pandemii COVID-19 je ze statistického hlediska za loňský rok patrný pokles pohřešovaných dětí. Oproti roku 2019 bylo pohřešováno o 494 méně dětí. I přesto bylo v roce 2020 pohřešováno celkem 1132 dětí a z toho 3 děti nebyly dosud vypátrány. Ke zmiňovanému poklesu došlo zejména z důvodu distanční výuky, home office rodičů, uzavření některých provozoven a samozřejmě kvůli vládním opatřením a s nimi spojenými kontrolami dodržování nařízení ze strany Policie České republiky.

Vzhledem k tomu, že se situace kolem pandemie zmírňuje a děti se vracejí po delší době do kolektivu, je nutné vnímat jejich chování. Po tak dlouhé době, kdy byly odloučeny od svých vrstevníků, může pro ně být náročné opětovné navázání sociálních kontaktů.

Tradici tzv. pomněnkového dne si připomínáme od 80. let 20. století. 25. května 1979 se v New Yorku cestou do školy ztratil šestiletý Etan. V tu dobu kvetly pomněnky, a přestože se rozběhlo rozsáhlé pátrání, včetně zveřejnění fotky na krabicích od mléka, nikdy nebyl nalezen. Pomněnka se tak stala symbolem pohřešovaných dětí.

Policie ČR se dlouhodobě věnuje osvětě pátrání po pohřešovaných dětech, stejně jako Ministerstvo vnitra ČR, Nadace Vodafone nebo tvůrci unikátní mobilní aplikace ECHO, která zvyšuje naději pro úspěšné nalezení dětí v ohrožení. Ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR JUDr. Michal Barbořík k tématu dodává: „Problematiku pohřešovaných dětí vnímáme dlouhodobě jako důležité téma, což dokazují aktivity prezentované na www.pomoztemenajit.cz, ale také pravidelná finanční podpora ministerstva policejním aktivitám v dané oblasti“.


https://youtu.be/OvSuLhyRCcI

https://youtu.be/Ii503Ozi7d8

https://youtu.be/i4CmKThxXfs