Kontroly nákladních vozidel

20. May 2021, 14:48 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Dopravně bezpečnostní akce na Mělnicku proběhla ve středu 12. května 2021. 

Středa 12. května byla na mělnických silnicích ve znamení dopravně bezpečnostní akce zaměřené především na nákladní dopravu, při které se dopravní policisté zaměřili na kontrolu dodržování povinností při provozování silniční nákladní dopravy, přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR (na přepravu těchto nebezpečných látek se vztahuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR, která ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Rozděluje látky podle nebezpečnosti, upravuje za jakých podmínek je možno nebezpečné látky přepravovat, bezpečnostní normy, které je nutné dodržet a jaké doklady a formuláře je potřeba vyplnit k jejich převozu), dále se pak zaměřili na kontroly doby řízení a odpočinku u řidičů, manipulaci s kontrolními zařízeními, kontrolu technického stavu vozidla a v neposlední řadě i na správné upevnění přepravovaného nákladu.

Mělničtí dopravní policisté  důkladně zkontrolovali  8 vozidel. U dvou z nich řešili  dopravní přestupky, kdy 1 z nich vyřídili na místě pokutou v příkazním řízení a 1 přestupek oznámili příslušnému správnímu orgánu. 20201015_140512.jpg

V rámci středočeského kraje probíhaly kontroly na dvou hlavních stanovištích, na dálnicích D11 a D5, kde kontrolní akce proběhla v součinnosti s Centrem služeb pro silniční dopravu (CSPSD). Policisté se společně s pracovníky CSPSD zaměřili hlavně na kontrolu dodržování povinností při přepravě nebezpečných věcí dle dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Další stanoviště pro kontroly byly vytipovány napříč celým Středočeským krajem. 

Do kontrol bylo nasazeno celkem 62 středočeských dopravních policistů, kteří zkontrolovali 279 vozidel, z toho 154 nákladních. Zjistili 46 dopravních přestupků, kdy 32 z nich vyřídili na místě blokovou pokutou v celkové výši 26 tisíc korun. 


Celkem 98 kontrolovaných nákladních vozidel z celkových 154  bylo z České republiky a 55 ze zahraniční. Policisté v pěti případech zjistili nesprávné používání tachografu, v devíti případech u řidičů zjistili nedodržování bezpečnostních přestávek, doby řízení a odpočinku. Celkem 12 nákladních vozidel pak bylo v nevyhovujícím technickém stavu. K porušení Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR v rámci kontroly nedošlo.

Tento typ kontrol je velice časově náročný. Zkontrolování jednoho vozidla trvá přibližně jednu hodinu.