Jízda na kolečkových bruslích

14. May 2021, 12:25 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Jezdci na kolečkových in- line bruslích jsou podle zákona chodci . 


Jízda na kolečkových bruslích má své kouzlo. Musíme ale myslet především na svou bezpečnost a na paměti mějme také fakt, že jsme účastníci silničního provozu a platí pro nás určitá pravidla. Krásné slunečné počasí láká k výletům, procházkám, dlouhým i kratším projížďkám na kole nebo kolečkových bruslích. Jízda na kolečkových bruslích probíhá často bez dodržování jakýchkoliv pravidel. Samotná jízda  bývá rozporuplným tématem různých diskuzí a úvah.


Jak je to tedy s jízdou na kolečkových bruslích? 


I když se to může zdát paradoxní, jezdci na kolečkových in- line bruslích jsou podle ustanovení § 2 , písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb. 


Podle těchto pravidel chodec ke svému pohybu užívá především chodníku, stezky pro chodce nebo stezky pro chodce a cyklisty. Pouze tam, kde chodník není nebo je neschůdný, může se chodec pohybovat po levém okraji vozovky či po levé krajnici. Z hlediska bezpečnosti je navíc důležité, aby byl každý chodec , v tomto případě osoba pohybující se na kolečkových bruslích , dobře vidět.


Pokud se chodec pohybuje na kolečkových bruslích či jiném sportovním vybavení na chodníku nebo stezce pro chodce, nesmí zde ohrozit ostatní chodce. To znamená, že se musí chovat tak, aby jinému chodci nevzniklo žádné nebezpečí. Podle zákona má chodec, tedy i bruslař, stejně  jako ostatní účastníci silničního provozu povinnost být ohleduplný, ukázněný, pozorný a opatrný.


Upozorňujeme, že pozornost a opatrnost může být ohrožena, jestliže osoba má v uších sluchátka pro poslech hudby. Je prokázáno, že v tomto případě je sluch, který člověka často upozorní na hrozící nebezpečí, zaměstnán jinou činností, a tím je pozornost a tedy i opatrnost velice ohrožena.

Každý účastník silničního provozu, což je i osoba pohybující se na kolečkových bruslích, by měl daná pravidla nejen znát, ale především i dodržovat. Jejich dodržování je předpokladem k tomu, aby se z výletu nebo třeba jen krátké projížďky vrátil zdravý a spokojený.


Základní zásady jak předcházet úrazům na in – line kolečkových bruslích


  • Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní
  • Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte
  • Vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen
  • Vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí
  • Nemějte sluchátka v uších, neposlouchejte hudbu 
  • Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte
  • Nikdy nejezděte tak, abyste se drželi za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo
  • Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete