Děti po distanční výuce opět začaly chodit do školy

7. May 2021, 13:27 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Bezpečnost dětí je pro nás všechny velmi důležitá. 


Mělničtí dopravní policisté řeší případ dopravní nehody osobního vozidla a nezletilé chodkyně, která v pondělí 3.května 2021 krátce před 14. hodinou v obci Mšeno vběhla pod projíždějící auto. Šla po chodníku, všimla si , že po silnici projíždí ve vozidle její matka. Začala mávat, a aniž by se řádně rozhlédla, vstoupila do vozovky přímo pod kola jiného projíždějícího vozu. Chvilka nepozornosti mohla skončit tragicky. Naštěstí se až na pár pohmožděnin dívce nic nestalo, vznikla pouze škoda na autě ve výši 15 000,- Kč.

S návratem dětí do škol je velmi důležité připomenout jim pravidla bezpečného přecházení vozovky a další pravidla bezpečného chování v silničním provoze. Zrušením nouzového stavu se děti základních škol vrátily do svých tříd a po dlouhé pauze opustily bezpečí svého domova, vypnuly počítače a pěšky se vydaly směrem ke škole. Děti, které to mají o něco dál, pak přiváží rodiče svými vozidly a všichni si umíme představit ranní shon před školou. Tedy mnoho dětí, hodně aut, a to v krátkém časovém rozmezí před zahájením výuky. 

V první řadě bychom si měli uvědomit, že za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu odpovídají právě rodiče. Je tedy vhodné, aby se svými dětmi prošli celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude dítě pohybovat. Při té příležitosti mohou dětem ukázat bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlit jim základní zásady bezpečného přecházení.

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by na sobě měly mít pestré oblečení, případně některý z reflexních či retroreflexivních prvků, které je zviditelní. To však neplatí pouze pro děti, ale i pro všechny chodce, kteří se účastní silničního provozu. Použitím reflexního prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se při snížené viditelnosti dosáhne významného zviditelnění, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů. Pokud ovšem pestré nebo reflexní oblečení nemá, tak je například v noci vidět na pouhých 20 metrů.

Dále je také nutné dětem říci, aby se nebavily ani jinak nekomunikovaly s cizími lidmi a v žádném případě si od nich nebraly žádné předměty. Také musejí být poučeni o tom, aby s lidmi, které neznají, nikam nechodily a nenechali se pod jakoukoliv záminkou zlákat například k tomu, aby k nim nasedly do vozidla.

V případě, že rodiče své děti přepravuji do školy v osobním automobilu, tak je musí mít umístěny v dětské autosedačce. U nás tato povinnost vyplývá přímo ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, který říká, že v dětské autosedačce musí být přepravované všechny děti, které měří nejvýše 150 centimetrů a váží nejvýše 36 kilogramů, přičemž stačí splnit jednu z těchto podmínek.


Při přepravě dítěte v dětské autosedačce musí řidiči dodržovat následující podmínky:


  • dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům
  • na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy
  • dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky a dítě musí být do dětské autosedačky umístěno v souladu s návodem k použití této dětské autosedačky


V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v průběhu školního roku se v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích vyskytovat více dětí a měli by této situaci přizpůsobit své chování, zejména pak rychlost jízdy. Důležitá je u všech řidičů i předvídavost.  Berme v úvahu, že chování dítěte v silničním provozu ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jeho reakce jsou velmi těžko předvídatelné.

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Řídím, piju nealko pivo! [16. July, 14:20]

- Koupání v létě [11. July, 12:53]

- Bezpečné prázdniny [11. July, 12:51]

- Dopravně bezpečnostní akce Začátek prázdnin pokračuje [11. July, 12:48]

- Být správným rybářem není jen tak! [9. July, 09:40]

- Služební loď po zimním spánku zpět na vodě [8. July, 09:47]

- Bezpečný začátek prázdnin [8. July, 09:40]

- Volala o pomoc z balkónu [1. July, 12:00]

Back to homepage