Rekonstrukce mostku Na Velvarské silnici

19. April 2021, 09:54 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Od 1. 4. 2021 začala v ulici Na Velvarské silnici dlouhodobě plánovaná rekonstrukce mostku, jejímž realizátorem je Středočeský kraj. Z toho důvodu došlo ke kompletnímu uzavření komunikace s vytvořením objízdné trasy pro osobní automobily (do 3,5t) a pro autobusovou dopravu ulicí Hybešova. Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu byly kvůli předpokládanému výraznému zvýšení počtu projíždějících vozidel do této ulice umístěny přenosné dopravní značky "Zákaz zastavení". Díky ukázněnosti občanů bydlících v této lokalitě však dosud nemusela městská policie porušení tohoto dopravního značení řešit. Velikým problémem se však ukázala být neukázněnost řidičů nákladních vozidel, kteří nerespektují dopravní značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“, které jsou vyznačeny ve směru z Prahy již od obce Statenice-Černý vůl s vyznačením objízdné trasy přes Město Slaný. Městská policie Kralupy nad Vltavou z toho důvodu provádí již od 1. 4. 2021 i několikrát za den kontroly dodržování této dopravní značky a to jak v ulici Hybešova, tak v ulici Ke Hřbitovu. V nejbližší době začne kontroly v těchto ulicích kromě městské policie provádět i středočeská dopravní policie, která vlastní speciální vybavení pro kontroly nákladních vozidel. Tento specializovaný útvar PČR, jemuž bude poskytnuto zázemí v areálu Barvy-Laky, bude provádět kromě kontroly dodržování dopravního značení například i měření a vážení nákladních vozidel, nebo ověřování, zda profesionální řidiči dodržují povinné pauzy. Věříme že počet nákladních vozidel, které těmito ulicemi projíždějí, se díky častým kontrolám brzy výrazně sníží.