Stavební suť a pneumatiky patří do sběrného dvora

19. March 2021, 09:55 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

14. března krátce před 12 hod. zaznamenala DS prostřednictvím MKDS dva chlapce ve věku cca 10 let, kteří ke kontejnerům na odpad v ul. Šafaříkova přitáhli pytel, který pak v místě ponechali ležet. Hlídkou v místě zjištěno, že u kontejnerů se nacházelo více těchto pytlů a jejich obsahem byla suť, která pocházela z rekonstrukce bytu v nedalekém domě. Místním šetřením byla zjištěna odpovědná osoba, která byla poučena, že odpad je potřeba odvézt do sběrného dvora TSM. V odpoledních hodinách pak bylo místo uklizené. Strážníci tyto přestupky nemohou řešit příkazem na místě. Z tohoto důvodu oznámili podezření ze spáchání přestupku odkládání odpadu mimo vyhrazené místo příslušnému správnímu orgánu, který za tento přestupek může udělit pokutu až do výše 50000 Kč. Téhož dne byla v parku v ul. Šafaříkova přes MKDS spatřena pohozená pneumatika. Ze záznamu bylo zjištěno, že v ul. Čechova v dopoledních hodinách prováděli tři muži opravu vozidla a poté uvedenou pneumatiku v místě ponechali. Podle registrační značky vozidla byl zjištěn provozovatel, který byl strážníky kontaktován a poučen. Pneumatiku poté uklidil. V tomto případě se jednalo o přestupek znečištění veřejného prostranství, za který byla muži na místě udělena příkazová pokuta. Městská policie přestupky na úseku veřejného pořádku může řešit příkazem na místě až do výše 10000 Kč, správní orgán do výše 20000 Kč.


MKDS - městský kamerový dohlížecí systém

TSM - Technické služby města