Režim kontrol po skončení nouzového stavu

13. April 2021, 12:44 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Policisté budou i nadále provádět kontrolní činnost namátkově. 


V souvislosti s ukončením nouzového stavu na území České republiky přestanou platit mj. i omezení cestování mezi okresy a zákaz nočního vycházení. V noci z neděle na pondělí tedy policisté ukončí kontroly zaměřené na dodržování opatření k omezení mobility mezi okresy, na něž jsme v průběhu měsíce března speciálně vyčlenili desítky tisíc policistů, které na vybraných stanovištích doplnili i příslušníci Armády ČR a Celní správy.

Po skončení nouzového stavu budou policisté i nadále provádět kontroly dodržování mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Bude se jednat zejména o namátkové kontroly, které budou prováděny v rámci běžného výkonu služby stejně tak, jako tomu je doposud. I nadále bude platit, že jakmile policisté zjistí porušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, mají 3 možnosti řešení. Kromě vyřešení přestupku domluvou, je možné nadále jej projednat v příkazním řízení uložením pokuty na místě nebo oznámit příslušnému správnímu orgánu k projednání. Tím bude od pondělka vždy místně příslušná krajská hygienická stanice, ať už se jedná o opatření vydaná podle zákona na ochranu veřejného zdraví nebo pandemickeho zákona. 


Intenzita prováděných kontrol se ode dneška nijak měnit nebude a jediným faktickým rozdílem tak bude stažení policistů z kontrolní činnosti na hranicích okresů.


Vybrané otázky:

Kolik policistů se zapojí do kontrol vládních opatření po skončení nouzového stavu?

Nedojde k vyčlenění konkrétního počtu policistů, protože do kontrol budou zapojeni všichni policisté, kteří budou aktuálně vykonávat službu. Z pohledu výkonu služby se jedná o stejný režim, jaký byl před zavedením kontrol opatření na omezení mobility mezi okresy, tj. do konce února 2021.

Plánuje Policie ČR nějaké masivní kontrolní akce?

Každé krajské ředitelství má možnost v případě nutnosti udělat si vlastní kontrolní akci zaměřenou na vybranou problematiku. Centrálně však nebude vyhlašována žádná masivní celorepubliková kontrolní akce, jejímž cílem by byly kontroly dodržování aktuálně platných ministerských opatření.

Budou Policii ČR i nadále pomáhat s kontrolami vojáci a celníci?

Příslušníci Armády ČR a Celní správy nadále nebudou plnit úkoly Policie ČR a vrátí se ke své běžné činnosti.

Budou probíhat kontroly osob v karanténě?

I nadále budeme poskytovat součinnost institucím, které nás o ni na základě platné legislativy požádají. Krajské hygienické stanice jsou jedním ze subjektů, se kterými budeme i nadále samozřejmě spolupracovat.

Dostanou policisté pokyn, aby byli při vyřizování přestupků benevolentní?

Takovýto pokyn udělit nelze, protože každé řešení protiprávního jednání je plně v kompetenci zasahujícího policisty a záleží tedy na něm, jak posoudí konkrétní okolnosti případu. Policisté sami vyhodnotí závažnost situace a jsou povinni postupovat zcela podle zákona. Žádná minimální hranice výše blokové pokuty ze strany vedení Policie ČR nikdy stanovena nebyla a nebude. Maximální hranici stanoví zákon, a to 10.000,- Kč.


plk. Ondřej Moravčík
tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR
12. dubna 2021