Nerespektoval dopravní značení a neuposlechl výzvy strážníka

12. April 2021, 15:38 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Ve středu 7. dubna krátce před půlnocí zaznamenala hlídka MP při kontrolní činnosti v křižovatce ul. Gen. Klapálka a Poděbradova nákladní vozidlo s návěsem. Vozidlo následně pokračovalo ulicí Poděbradova do ul. Ke Hřbitovu, ve které řidič nerespektoval dopravní značení zákaz vjezdu nákladních automobilů a pokračoval v jízdě do ul. Hybešova, kde byl následně hlídkou zastaven. Řidič neuposlechl výzvy strážníka k předložení potřebných dokladů a na místo vyžadoval příjezd hlídky PČR, která po příjezdu na místo řidiče ztotožnila a zjištěnou totožnost předala hlídce MP k dořešení. Celá věc byla spolu se záznamem s minikamery strážníky postoupena na MěÚ, kde řidiči hrozí za nerespektování dopravního značení pokuta do výše 2500 Kč a za neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci až do výše 10000 Kč.