Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

7. April 2021, 09:15 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. začne platit mimořádné opatření týkající se omezení obchodu a služeb. (viz. příloha)


11. dubna 2021 končí nouzový stav a dojde tak k rozvolňování stávajících protikoronavirových opatření.


Protiepidemická opatření budou poté vycházet z nového pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů). Přestupek podle tohoto zákona projednává krajská hygienická stanice. Příkazem na místě může přestupek podle tohoto zákona projednávat též orgán Policie České republiky nebo strážník obecní policie.


https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/