Porušení opatření

23. March 2021, 08:24 Novinky

Porušení opatření

Na služební telefon přijala dozorčí služba 22. března před 21 hod. oznámení, že v ul. Šafaříkova se zdržuje skupina osob, která nemá zakryté dýchací cesty. Po příjezdu na místo byly hlídkou zaznamenány čtyři osoby, které měli nasazené ochranné prostředky dýchacích cest. Porušili však nařízení vlády týkající se volného pohybu a to tím, že na veřejně přístupném místě pobývali v počtu vyšším než dvě osoby, přičemž navíc nedodržovali odstup nejméně dva metry. Jelikož se přiznali, že nejsou ani členy jedné domácnosti, byli za porušení nařízení řešeni na místě příkazovou pokutou.