Porušení zákazu vycházení

20. February 2021, 15:04 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 15. února si hlídka MP při kontrolní činnosti v ul. Mostní všimla tří osob, které v době zákazu vycházení postávaly u ČS v Lobečku. K porušení opatření se přiznaly, pouze jedna osoba však s přestupkem a výši vyslovené pokuty souhlasila. Zbylé dvě osoby se k strážníkům začaly chovat arogantně a nechtěly přestupky řešit. Celá věc byla spolu se záznamem s minikamery postoupena na MěÚ, kde těmto osobám hrozí pokuta až do výše 10000 Kč.