Jízda v mlze

5. March 2021, 09:58 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Několik rad jak v takovém počasí jezdit, abychom dojeli do cíle bezpečně a v pořádku. 


Mlha přináší řidičům mnohé problémy, které však nejsou nepřekonatelné. Vinou špatné jízdy v takových podmínkách se stává i velká spousta vážných nehod. Z tohoto důvodu nejen samotní mělničtí policisté doporučují, ale i zákon o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, kdy a za jakých okolností mlhová světla užít. 


Jízda za mlhy je nebezpečná. Výrazně klesá viditelnost. Mlha zkresluje vnímání rychlosti, jakou se vozidlo pohybuje. To je dáno tím, že řidiči nemohou porovnávat rychlost jedoucího vozidla s okolními předměty, které vidí nezřetelně, jen v nejasných obrysech. Motoristé tak podvědomě vyhodnocují svou rychlost jako výrazně pomalejší, než je tomu ve skutečnosti. Často stojící vozidla považují za jedoucí. Vzdálenost od okolních předmětů považují za větší, než odpovídá realitě. Na zdánlivě suché vozovce mlha kondenzuje, brzdná dráha se tak výrazně prodlužuje. Pokud řidič jede rychle, před překážkou nestačí zastavit a naráží do ní v plné rychlosti. Nehody se zraněním mívají tak za mlhy horší následky.


1. Nohu z plynu a nepředjíždět

Za snížené viditelnosti byste měli jet vždy pomaleji a předvídavě, tedy být připraveni třeba i včas a bezpečně zabrzdit. Lepší je mimo obec raději neriskovat a nejezdit ani maximální povolenou rychlostí. Čeho bychom se za husté mlhy měli zcela vyvarovat, to je předjíždění na obousměrné silnici.


2. Minimální dohled se rovná rychlosti

Platí obecné pravidlo, že na jakou vzdálenost dohlédneme za mlhy, takovou rychlostí bychom měli jet. A opačně. Jinak řečeno, při rychlosti 50 km/h bychom měli od vozidla před námi udržovat odstup nejméně 50 metrů.


3. Potkávací místo dálkových světel

Doslova bílou nepropustnou stěnu si řidič sám dokáže vytvořit tím, že špatně použije dálková světla. Za mlhy je na místě se jejich používání zcela vyhnout, protože výhled ještě zhoršují. Lepší je použít potkávací světlomety.


4. Zapnout mlhová světla

Světla na denní svícení za mlhy rozhodně nestačí. Automobil musí být pro ostatní viditelný ze všech stran, je proto potřeba rozsvítit potkávací světla a zadní mlhové světlo. Pokud je vůz vybaven předními mlhovkami, určitě zapněte i je. Mlhu pravidla silničního provozu nedefinují. Mlhová světla by měla být zapnuta určitě při dohledu pod 50 metrů. V takovém případě by rychlost jízdy neměla přesáhnout 50 km/h. Jako vodítko, jak daleko dopředu vidíte, mohou posloužit sloupky podél silnic a dálnici, které jsou od sebe vzdáleny právě 50 metrů.

Ovšem mlhovky jsou na našich silnicích velkým tématem. Tímto bychom všechny řidiče rádi požádali, aby u jejich používání zároveň používali také hlavu. Není nic horšího, než když dojedete auto, které má zapnutou zadní mlhovku a jeho řidič ji nevypne. Taková jízda je o nervy. A také o oči. Mlhovky používejte jen v případě, že je opravdu mlha a jakmile vás dojede auto, ty zadní vypněte.


5. Cesta mlhou je únavná

Dlouhá jízda v mlze je velmi náročná pro naše oči. Vysiluje nás i urputné soustředění. I při cestě, kterou berete jako samozřejmost, zvažte krátkou pauzu na čerpací stanici. Stačí pár minut a rychlá káva a věřte, že se vám následně pojede mnohem lépe.


6. Zkontrolujte světlomety

I v mlze platí stará poučka, že není důležité vidět, ale hlavně být viděn. Pokud budete mít skla světlometů od bláta, prachu nebo sněhu, nejen, že nic neuvidíte, ale nebudete vidět ani vy. A když už jste u té očisty, pořádně čas od času umyjte i okna uvnitř auta. Hned se vám lépe pojede.


7. Zkontrolujte stěrače

Lišty, ale i gumičky stěračů musí fungovat bezchybně, protože jinak hrozí, že přes okno nakonec nic neuvidíte. Pomůže vám malá rada. Jakmile stěrače začínají po okně drhnout, je ideální čas je vyměnit.


V zákoně číslo 361/2000Sb.) o provozu na pozemních komunikacích je stanoveno:

Osvětlení vozidel §32/odst. 4)

Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.


Vymezení základních pojmů § 2/ odst. ff)

snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.


Rychlost jízdy v mlze

Zákon číslo 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavu pozemní komunikace a mimo jiné musí jízdu přizpůsobit povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na níž má rozhled, aby byl schopen zastavit před nenadálou překážkou (odstavené vozidlo, předmět na silnici, chodec, cyklista a podobně).

Vjede-li řidič do úseku s mlhou, musí okamžitě snížit rychlost (samozřejmě s ohledem na vzadu jedoucí vozidlo), zvětšit vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, rozsvítit světla, zapnout mlhová světla, (za hustého deště či sněžení) pustit stěrače, zvýšit pozornost a plně se věnovat řízení.


Policisté radí

Na cestu vyjeďte vždy v dostatečném předstihu, plně se věnujte řízení, dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel, přizpůsobte rychlost danému počasí, dodržujte pravidla silničního provozu, abyste se vždy vrátili ze svých cest bezpečně domů!

Zdroj: https://auto-mania.cz/jak-jezdit-v-mlze-techto-7-tipu-vam-poradi/


Více naleznete ZDE:

https://www.auto.cz/jak-jezdit-v-mlze-mame-pro-vas-nekolik-pravidel-100567
https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/jak-jezdit-be