Porušili zákaz vycházení

28. February 2021, 21:10 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dozorčí služba MP zaznamenala prostřednictvím MKDS dne 27. února okolo druhé hodiny ranní dvojici mužů zdržující se v blízkosti budovy MěÚ a OD Global. Jelikož se jednalo o osoby bez přístřeší, byla provedena lustrace na OO PČR, kde bylo zjištěno, že o jednoho z těchto mužů má PČR zájem. Z tohoto důvodu si jej hlídka OO PČR převzala. Oba muži byli poučeni o nařízeních vlády ČR týkajících se volného pohybu.


MP - Městská policie

MKDS - městský kamerový dohlížecí systém

MěÚ - Městský úřad

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR