Nález peněz

28. February 2021, 21:54 Novinky

Nález peněz

V neděli 27. února se krátce před 21 hod. dostavila na služebnu MP žena, která dozorčí službě odevzdala peníze, které nalezla v ul. Podřipská. Finanční hotovost byla spolu s protokolem o nálezu odevzdána na MěÚ, kde případnému majiteli budou poskytnuty bližší informace.


MP- Městská policie

MěÚ - Městský úřad