Evropský den obětí zločinu - 22. únor

26. February 2021, 12:44 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Obětí zločinu může být kdokoliv, komu je trestným činem ublíženo na zdraví, na majetku, ale i formou nemajetkové újmy. Snažíme se proto obětem pomáhat, aby následky pro ně byly co nejmenšího rozsahu. 


V současné době plné epidemiologických opatření bychom proto chtěli upozornit na formu násilí, která probíhá za zavřenými dveřmi, mezi těmi nejbližšími. Domácí násilí představuje více typů násilného chování a postihuje více možných obětí. Obecně jej definujeme jako násilí opakované a trvající páchané osobě žijící ve společné domácnosti, způsobující jí útrapy. Nemusí být jen fyzické, ale může se jednat i o agresi sexuální, psychickou, sociální nebo ekonomickou; mnohdy se jedná o kombinaci několika typů. Jedním ze znaků domácího násilí je to, že postavení násilně se chovající a ohrožené osoby se nemění.


  • Fyzické útoky: je to nejrozmanitější škála útoků agresora vůči tělu oběti, jako například facky, kopance, tahání za vlasy, škrcení, omezování v pohybu, bití nejrůznějšími předměty, zraňování řezáním, pálením, shazování na zem, otloukání například o zeď nebo podlahu apod.

  • Psychické útoky: mezi psychické útoky patří urážení, ponižování, výsměch, zastrašování křikem, neustálé kritizování, ale také kontrolování mobilního telefonu nebo e-mailu, kontrola toho, co oběť dělá, kde byla a proč, vyhrožování, vydírání, ničení věcí.

  • Sexuální útoky: jakékoli vynucování sexu je násilím. Stejně tak například vynucování nepříjemných sexuálních praktik, povolnost získaná vydíráním nebo sex, k němuž se oběť uvolí v naději, že se vyhne jinému druhu násilí. 

  • Ekonomické útoky: uplatnění kontroly nad financemi druhé osoby je opět projevem násilného chování. Podobně je tomu, pokud agresor oběť nutí například k přepsání majetku, odevzdávání peněz, zakazuje jí chodit do práce, manipuluje oběť do závislého postavení, kterého pak zneužívá.

  • Sociální izolace: Agresor své oběti brání v kontaktu s rodinou a příbuznými, v sociálních kontaktech (kamarádi, přátelé, kolegové).

Současná právní úprava poskytuje oběti několik různých možností, jak se násilníkovi bránit. Jednou z nich je obrátit se na Policii ČR, která má povinnost prověřit každé oznámení o probíhajícím násilí, ať už jej učiní kdokoliv (tedy i soused, kamarád atd.). Časté je hlášení incidentů v domácnosti na tísňovou linku Policie ČR 158 ze strany sousedů. Policie ČR pak na místo vyjíždí a provádí zde nezbytná šetření a přijímá další opatření (zajištění násilné osoby, vykázání, opatření dle trestního řádu).


Co se týče trestního stíhání pachatele, situaci usnadňuje fakt, že trestní stíhání není podmíněno souhlasem poškozené osoby. Velmi často se však stane, že ohrožená osoba se k agresorovi vrací a to například z důvodu strachu z budoucnosti, víry v polepšení pachatele, citové závislosti, ostudy, obavy, že jí nikdo neuvěří. Tím vzrůstá riziko dalších útoků. V mnoha případech se oběti rozhodnou vydržet, třeba kvůli dětem, ale právě dětem setrvání v takové rodinné situaci může jedině škodit.


Očima dítěte problematiku domácího násilí zpracovala i 11 letá Nella Zámková v písni Stíny. Její tvorbu jsme podpořili a jejím prostřednictvím poslali vzkaz všem, kterým je ubližováno.


Mlčení nic nevyřeší, nebojte se požádat o pomoc Policii ČR na tísňové lince 158, ať je z vašeho domova opět bezpečné místo.