Průkaz ZTP a ZTP/P na zpoplatněných komunikacích

26. February 2021, 12:43 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Postup při kontrolách na zpoplatněných komunikacích pro osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P. 

Policie ČR v současné době ve velké míře eviduje dotazy občanů, kteří se ptají, jaký je náš postup při kontrolách osvobození v rámci časového zpoplatnění komunikace. Konkrétně se jedná o případy uplatnění osvobození ze zpoplatnění komunikací pro osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Dotazy se nejčastěji týkají toho, zda při uplatnění osvobození pro vozidla přepravující osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P musí být vozidlo nahlášeno do konkrétní evidence. Zde sdělujeme, že v původním návrhu zákona byla skutečně povinnost pro držitele průkazu ZTP vložit registrační značku vozidla do příslušného systému. V rámci legislativního procesu bylo však předmětné ze zákona vypuštěno pozměňovacím poslaneckým návrhem. Výjimka z povinnosti uhradit časový poplatek tedy zůstává bez nutnosti vkládat registrační značku vozidla, které bude přepravovat držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P do evidence osvobozených vozidel.


Rovněž upozorňujeme, že nový systém kontroly není nastaven na tzv. principu objektivní odpovědnosti. Projetí přes úsek, kde se nachází kontrolní brána, neznamená pro vozidla přepravující osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P, že bude věc řešena jako přestupek automatizovaně. Systém kontroly zůstává na mobilním dohledu hlídek Policie ČR a Celní správy, které se k branám budou připojovat a v provozu provádět kontrolu vybraných vozidel na základě podnětů ze zařízení. V praxi tak hlídka zastaví vozidlo, které neprochází v evidenci a dotáže se řidiče, zda-li je ve vozidle držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud tomu tak bude, může po skončení kontroly vozidlo pokračovat dále v jízdě.