Týral a vyhrožoval své matce

19. February 2021, 11:08 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Co je domácí násilí? 


Mělničtí kriminalisté obvinili sedmapadesátiletého muže ze zločinu týrání osoby ve společné domácnosti a přečinu nebezpečné vyhrožování.


Syn měl nejméně od poloviny listopadu 2018 do poloviny února letošního roku opakovaně napadat a slovně urážet svou matku. Jeho jednání vyvrcholilo napadením ženy, kdy ji bil pěstí do hlavy a kopal do celého těla. Přitom jí vyhrožoval, že ji zabije. Žena se ukryla na balkoně svého bytu a volala o pomoc. Přivolaní záchranáři ji převezli do nemocnice a policisté muže zadrželi.


Nyní mu hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let


Týrání osoby žijící ve společném obydlí, jinak řečeno „domácí násilí,“ je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů se během doby zpravidla stupňuje. U oběti vede ke ztrátě schopnosti násilí zastavit včas a situaci efektivně řešit.

Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

Nebuďme slepí k domácímu násilí! Domácí násilí samo nezmizí! Jeho skrývání není řešením! Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí!


Znaky domácího násilí:

 • Opakování a dlouhodobost - z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
 • Eskalace - domácí násilí se stupňuje od útoku proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.
 • Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu - domácím násilím nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postavení stran incidentu.

 • Neveřejnost - domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.


Proč je domácí násilí nebezpečné?

 • Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
 • Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
 • Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
 • Má dopad na děti přítomné při násilí, které získávají negativní vzory a považují je za normální.

 • Má vzrůstající tendenci - zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), následují útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit a až v útoky proti životu.


První kontakt s případem domácího násilí

Násilnou osobou může být:

 • dítě do 15 let,
 • mladistvý,
 • dospělý muž,
 • dospělá žena.
 • Ohroženou osobou může být:
 • žena,
 • muž,
 • senior/seniorka,
 • dítě,
 • osoba se zdravotním postižením.

Prioritou je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas, cestou sociálně-právních opatření případně v kombinaci s trestněprávními opatřeními.


Bezpečnostní plán

Pokud se necítíte ve vztahu bezpečně, připravte se na možnosti ochrany pro případ dalšího násilného útoku. Zvažte zejména:

 • shromáždění důležitých telefonních čísel pro případ potřeby (známí, policie, intervenční centrum, azylový dům apod.),
 • možnost informování rodiny, přátel či sousedů, kteří by Vám v případě potřeby mohli pomoci (např. poskytnutím krátkodobého úkrytu),
 • možné únikové cesty v případě násilného jednání, např. nenechat se zavřít v části obydlí bez oken ani východu, ale též kam se lze v takové situaci uchýlit,
 • smluvené znamení pro sousedy v případě ohrožení,

 • vytvoření bezpečnostního zavazadla pro případ nenadálého odchodu z obydlí, kde budou uloženy všechny potřebné věci.


Jedná se zejména o:


 • doklady (průkaz totožnosti, rodný list, průkaz zdravotního pojištěnce apod.)
 • důležité dokumenty )k účtům, k bytu, pracovní smlouvy, rozhodnutí soudu apod.)
 • léky, věci denní potřeby pro sebe a případně pro děti (oblečení, hygienické potřeby, hračky)
 • klíče od obydlí, peníze, kreditní kartu, jízdenky.

Zavazadlo je možné nechat i mimo obydlí na místě, kde se k němu můžete snadno dostat.


Místa prvního kontaktu ohrožených osob se systémem pomoci:

 • Policie ČR,
 • obecní/městská policie,
 • přestupkové oddělení obecního úřadu,
 • intervenční centrum,
 • OSPOD,
 • krizové centrum/centrum krizové intervence (pro děti a rodinu),
 • manželská poradna,
 • azylový dům,
 • linka důvěry,
 • praktičtí lékaři,
 • pediatři a další specialisté,
 • nemocnice (včetně sociálního oddělení),
 • záchranná služba.