Speed Marathon 2021

10. February 2021, 13:31 Novinky

MĚLNICKO - Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích. 


SPEED MARATHON je akce zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů. Policie České republiky na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu vytipuje na svém území rizikové lokality, kde bude provádět po celý den měření rychlosti. Nejsou to ale jen policisté, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne. Jste to i Vy, občané.

Rádi bychom znali i Váš názor. Znáte riziková místa?  Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích. Vaše tipy můžete zaznamenat na internetové stránce https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon. 

Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích, upozornit na rizika, která sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně desítky zmařených lidských životů.


Dopravně bezpečnostní akce pořádaná organizací ROADPOL proběhne v rámci celé Evropy.


Hlasování proběhne od 1. do 28. února 2021