Kriminalita na Mělnicku v roce 2020

5. February 2021, 14:36 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - V loňském roce došlo na Územním odboru Mělník k poklesu kriminality o 113 případ ve srovnání s rokem 2019. 


Na Mělnicku bylo spácháno celkem 1537 trestných činů. Z toho bylo objasněno 698 případů, což je téměř 46 procent. Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková trestná činnost, 730 činů (47 % z celkové kriminality), jde o pokles oproti roku 2019 o 25 případů.


Meziročně došlo k nárůstu krádeží prostých, (+16), a k poklesu počtu krádeží vloupáním (-1). Bylo zadokumentováno 53 případů krádeží motorových vozidel (+11) a 105 případů vloupání do motorových vozidel (-18).


Násilná trestná činnost klesla o 17 případů, ze 118 na 101. Objasněnost činila 55 %. Loni nedošlo k žádné vraždě. Zločinů loupeže bylo spácháno 5, což je pokles o 5.


Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 31x, 12x porušování domovní svobody, 17x nebezpečné vyhrožování. Dále nám bylo oznámeno např. 10x vydírání, 8x nebezpečné pronásledování, 5x týrání osoby žijící ve společném obydlí, 5x loupež.


U mravnostní kriminality došlo k poklesu o 8 případů, z 31 na 23. Z nich bylo dosud objasněno 12.


Počet hospodářských trestných činů klesl ze 180 na 148. Celková způsobená škoda touto trestnou činností činila 37 mil. Kč (-17,5 mil. Kč), stíháno bylo 70 osob (-16), z toho 18 žen (-5).


Častými případy, které policisté museli řešit, bylo: 136x maření výkonu úředního rozhodnutí, 55x ohrožení pod vlivem návykové látky, 113x zanedbání povinné výživy, 78x poškození cizí věci.


Trestně stíháno bylo celkem 762 osob (meziročně -70), z toho 195 recidivistů (-18). Podíl recidivistů ze stíhaných nebo vyšetřovaných osob je 25,0 % (-1,0 %). Mládeží ve věku 15-17 let bylo spácháno 13 (+5) provinění, mládeží do 14 let byly spáchány 4 (-5) činy jinak trestné.


Na základě výše uvedených údajů je zřejmý mírný pokles nápadu trestných činů v r. 2020 oproti r. 2019, objasněnost činila téměř 46%, tak jako v předchozím roce.